Studniówka

Studniówka 2024r.

Studniówka odbędzie się 13. 01. 2024r. (sobota) w Venecia Palace Hotel sala Dożów (wejście od strony hotelu- II brama)

Prognozowany koszt: 550,00 od ucznia, osoba towarzysząca 320,00

Terminy:

Zaliczka rezerwacyjna 100,00 (wpłata styczeń 2023 r.)

Pierwsza rata: 13. 10. 2023r. 250,00 (w przypadku nowych uczniów 350,00)

Druga rata: 17. 11. 2023r. 200,00

Do 15. 12. 2023r. wpłata za osobę towarzyszącą 320,00 (osoby spoza szkoły lub uczniowie młodszych klas uczęszczający do IV LO)

Wszystkie wpłaty należy dokonać do swoich klasowych przedstawicieli do Komitetu Studniówkowego. Także z nim należy kontaktować się w razie pytań i wątpliwości.

Szkolny Komitet Studniówkowy

Skip to content