Profile klas

W roku szkolnym 2024/2025 IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego planuje otworzyć 5 oddziałów klas I. Oferta edukacyjna obejmuje następujące profile klas:

A – klasa humanistyczna z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz dodatkowe zajęcia: warsztaty humanistyczne i innowacja z języka polskiego – „Awangardowe formy w literaturze i sztuce XX i XXI wieku”.

B – klasa matematyczno-fizyczna z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego oraz innowacją z matematyki – „Rachunek całkowy”.

C – klasa biologiczno- chemiczna z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii i matematyki.

E,F – klasy matematyczno-geograficzne z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego oraz innowacją z matematyki – „Rachunek całkowy”.

Informacja dotycząca przedmiotów na świadectwie punktowanych w elektronicznym systemie rekrutacji podana jest przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną w zakładce Zasady rekrutacji.

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • warsztaty humanistyczne

 

Językiem obcym wiodącym jest angielski drugi język do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

 

Dodatkowe aktywności:

 • lekcje muzealne
 • wycieczki do radia i telewizji
 • spotkania z dziennikarzami, filmowcami i aktorami
 • wycieczki do teatrów
 • warsztaty teatralne
 • warsztaty filmowe
 • wydawanie gazety szkolnej „Pro Contra”
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, olimpiady z WOS-u, olimpiady historycznej

 

Ukierunkowanie na studia wyższe:

 • prawo
 • filologia polska
 • historia
 • socjologii i nauki społeczne
 • dziennikarstwo
 • stosunki międzynarodowe
 • europeistyka
 • kulturoznawstwo i inne kierunki humanistyczne

 

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski

 

Językiem obcym wiodącym jest angielski drugi język do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

 

Dodatkowe aktywności:

 • zajęcia na Politechnice, wydział MINI ( Akademia MINI)
 • zajęcia w instytucie matematycznym PAN
 • wyjazdy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku
 • rozwijające zajęcia szachowe, kostki RUBIKA

 

Ukierunkowanie na studia wyższe:

 • kierunki politechniczne np: informatyka, elektronika, mechatronika, budownictwo, architektura, budowa maszyn
 • wszystkie kierunki na SGGW, UW i innych uczelniach wymagające zdania matury rozszerzonej z matematyki i fizyki

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

 

Językiem obcym wiodącym jest angielski drugi język do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

 

Dodatkowe aktywności:

 • Muzeum Geologiczne
 • Giełda Papierów Wartościowych
 • Centrum Pieniądza

 

Ukierunkowanie na studia wyższe:

 • kierunki ekonomiczne (SGH, UW )
 • bankowość i finanse
 • kierunki związane z administracją ,marketingiem i zarządzaniem
 • rachunkowość
 • stosunki międzynarodowe
 • gospodarka przestrzenna
 • turystyka i rekreacja oraz wszystkie kierunki wymagające zdania rozszerzonej matury z matematyki, geografii lub języka angielskiego

Przedmioty rozszerzone klasa pierwsza C

 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Językiem obcym wiodącym jest angielski drugi język do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

Dodatkowe aktywności:

 • zajęcia warsztatowe w Ogrodzie Botanicznym i w Ogrodzie Zoologicznym
 • warsztaty biotechnologiczne prowadzone przez BiCEN
 • Muzeum Ewolucji
 • Lekcje w Centrum Nauki Kopernik
 • Zajęcia laboratoryjne w PAN
 • Warsztaty w Wyższej Szkole Rehabilitacji
 • Przygotowanie do olimpiad: biologicznej, chemicznej i ekologicznej

 

Ukierunkowanie na studia wyższe:

 • medycyna
 • stomatologia
 • farmacja
 • zdrowie publiczne
 • biotechnologia
 • weterynaria
 • zootechnika
 • diagnostyka laboratoryjna
 • żywienie i dietetyka
 • psychologia
 • rehabilitacja
 • stosunki międzynarodowe
 • inne studia, na które wymagana jest rozszerzona matura z biologii i chemii
Skip to content