Historia szkoły

Poznaj historię swojej szkoły

Na przestrzeni swojej historii pod kierownictwem kolejnych dyrektorów szkoła skutecznie realizuje podstawowe cele dydaktyczne i wychowawcze. Wychowankowie Liceum zdobywają laury, absolwenci Liceum zdają egzaminy na wyższe studia, zajmują odpowiedzialne stanowiska zawodowe. Uczniów przybywa, powiększa się też baza szkolna, powstaje m.in. pracownia komputerowa. Wysoki poziom nauki zapewnia fachowa kadra.

1946 Zygmunt Dworakowski, burmistrz Piaseczna, późniejszy prezydent Warszawy organizuje Społeczne Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Zgoda (4 izby lekcyjne, 2 zmiany, 15 pierwszych absolwentów w 1949 roku).

1950 Upaństwowienie szkoły, dyrektor Stanisław Strzyżewski. Dzięki staraniom dyrektora Lewkowskiego i rodziców buduje się szkołę. Nowa szkoła to jedenastolatka. Klasy podstawowe i licealne.

1959 Tadeusz Tokarski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, mgr matematyki. Dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektora i nauczycieli, zwłaszcza polonisty Tadeusza Trzeciaka powstają nowe pracownie przedmiotowe.

W kronice szkolnej zachował się wpis:

„W imieniu Dowództwa, Oficerów i Żołnierzy I-szej Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. T. Kościuszki. W dniu przemianowania szkoły nr 34 i nadania Jej Imienia naszej Dywizji, moc serdecznych życzeń dla Kierownictwa, grona Nauczycieli, Komitetu Rodzicielskiego i młodzieży szkolnej. Od delegacji Kościuszkowskiej”

1960.X.22 Przekazanie Szkole sztandaru
Szkoła przygotowywała się do tej uroczystości już od pierwszego września. Sztandar to znak honoru tej szkoły oraz naszej gotowości w służbie Nauki

1967 Zorganizowanie wystawy postępu pedagogicznego. Wystawa zwiedzana przez nauczycieli z całego kraju. Następuje połączenie LO w Piasecznie z LO w Zalesiu Dolnym i LO w Skolimowie. Klasy podstawowe przeszły do nowej szkoły. Równoczenie funkcjonowało w tym budynku LO wieczorowe dla pracujących.

1979 Wraca do budynku szkoła podstawowa klasy IV – VIII. Powstaje zespół szkół ogólnokształcących. Dyrektorem zostaje Bogusław Micza.

1991 Szkoła staje się placówką samorządową prowadzoną przez gminę Piaseczno, dyr. Małgorzata Szamocka – pierwszy dyrektor z konkursu w kuratorium warszawskim.

1992 W wyniku konkursu dyrektorem zostaje Waldemar Kosakowski.

1994 Po odejściu ostatniej klasy podstawowej wszystkie pracownie i pomieszczenia są wykorzystywane wyłącznie przez uczniów LO.

1997 Trwa rozbudowa szkoły.

1999 W wyniku konkursu dyrektorem zostaje Halina Kubina i pełni tę funkcję do sierpnia 2007.

2007 W wyniku konkursu dyrektorem zostaje Barbara Chwedczuk.

Album historii

W ciągu 55 lat istnienia Liceum miały miejsce liczne wizyty znanych osobistości między innymi:

1959 – Przedstawiciele Wojska Polskiego-gen. inż. Cepa, Czubryt-Borkowski

3.X.1960 – Kontradmirał Marynarki Wojennej Studziński z asystą

20.IX.1959 – Sławny sportowiec Emil Zatopek

Skip to content