2Ap
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia KO 21 geografia IC 37 r_wos PA 5 j. polski SK 13 j. polski SK 13
2 8:50- 9:35 chemia WM 26 chemia WM 26 j.niemiecki-1/6 #2n5 40
j.niemiecki-2/6 #2n6 37
j.francuski-3/6 #2f5 21a
j.francuski-4/6 #2f6 22
j.rosyjski-5/6 #2r5 30
j.rosyjski-6/6 #2r6 30a
r_j.polski SK 13 wf-Ch #2w2 5
wf-Dz AG gim1
3 9:40-10:25 j. angielski-1/6 #2g1 31
j. angielski-2/6 #2g2 34
j. angielski-3/6 #2g3 12
j. angielski-4/6 #2g4 33
j. angielski-5/6 #2g5 30
j. angielski-6/6 #2g6 0
warszt.hum. SK 13 informatyka-1/2 GM 19
informatyka-2/2 ŁS 17
geografia IC 26 fizyka EH 37
4 10:35-11:20 r_wos PA 5 r_historia KI 4 religia GL 23 przedsięb. EM 25 historia KI 4
5 11:35-12:20 j.niemiecki-1/6 #2n5 40
j.niemiecki-2/6 #2n6 37
j.francuski-3/6 #2f5 21a
j.francuski-4/6 #2f6 22
j.rosyjski-5/6 #2r5 30
j.rosyjski-6/6 #2r6 30a
j. polski SK 13 matematyka ZZ 0 wos PA 5 historia KI 4
6 12:35-13:20 wf-Ch #2w2 12
wf-Dz AG gim2
r_j.polski SK 13 j. angielski-1/6 #2g1 31
j. angielski-2/6 #2g2 34
j. angielski-3/6 #2g3 12
j. angielski-4/6 #2g4 33
j. angielski-5/6 #2g5 30
j. angielski-6/6 #2g6 21
j. angielski-1/6 #2g1 31
j. angielski-2/6 #2g2 34
j. angielski-3/6 #2g3 12
j. angielski-4/6 #2g4 33
j. angielski-5/6 #2g5 30
j. angielski-6/6 #2g6 27
matematyka ZZ 0
7 13:25-14:10 matematyka ZZ 0 matematyka ZZ 0 j. polski SK 13 wf-Ch #2w2 0
wf-Dz AG gim2
 
8 14:15-15:00 zaj. wych. SK 13     biologia KO 21  
Obowiązuje od: 12.09.2020r.
Drukuj plan
wygenerowano 11.01.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum