Erasmus+

W Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie w latach 2016- 2019 będzie realizowany projekt Erasmus+. W działaniu bierze udział 5 państw : Polska, Estonia, Finlandia, Włochy i Łotwa. Tytuł projektu brzmi: „Environmentally friendly Cranberries and Innovative Tablets’’. Dotyczy on połączenia używania urządzeń i narzędzi elektronicznych: tabletów, telefonów komórkowych, aplikacji, e-maili, ze światem natury , aby nowoczesne technologie pomagały w uczeniu się, rozwiązywaniu istotnych, ciekawych problemów w matematyce, biologii, geografii, literaturze i innych przedmiotach, które stwarzają trudności i stawiają wyzwania. Celem projektu jest znalezienie sposobów na ułatwienie procesu uczenia się i lepsze zrozumienie świata za pomocą codziennie używanych urządzeń elektronicznych.

Rozpoczęliśmy nasz projekt Erasmus+, który będzie trwał 3 lata od września 2016 do września 2019. 5 państw bierze udział w tym projekcie: Estonia, Finlandia, Łotwa, Polska i Włochy. Przygotowaliśmy nasze pierwsze działania. Zorganizowaliśmy  stoisko z literaturą tych państw oraz tablicę na której przedstawiamy w skrócie interesujące fakty o tych państwach. Tablica ta jest aktualizowana co miesiąc (ważne wizyty jakie miały miejsce w tych państwach, związki z Polska, ważne wydarzenia).

 

Matematyka

Kilka prostych dowodów matematycznych i ciekawostek matematycznych , które łączą matematykę i naturę przedstawiamy w naszym działaniu dla Erasmus+.

Czy wiemy dlaczego …………………………………………………..?

Tu dowiemy się dlaczego ……………………………………………

 

Some simple proofs and curiosities in maths wchich join science and nature are presented here for our Project Erasmus+

Do we know why …………………………………………?

We will find here why …………………………………………

Aplikacja Jeziorka

Jeśli chcemy dowiedzieć się ciekawostek o rzece Jeziorka w Piasecznie , dowiemy się z naszej aplikacji napisanej dla projektu Erasmus+ przez naszych uczniów. Oto co przedstawiamy:

 

If we want to get to know the River Jeziorka in Piaseczno, we will find it in our application written by our students  for project  Erasmus+. Here  is what we would like to present:

Our poems and stories

Our students, Julia Musiałek, OliwiaMasny and Kacper Laska from our school  have written four poems and two stories connecting IT technologies and nature.

Let’s read them , appreciate them and enjoy the poetry written by our friends.

 

 

Nasze wiersze i opowiadania

Nasi uczniowie Julia Musiałek, Oliwia Masny and Kacper Laska z naszej szkoły napisali cztery wiersze i dwa opowiadania, łączcące technologie IT and naszą naturę. Przeczytajmy je, doceńmy i  cieszmy się poezją naszych koleżanek i kolegów.

 

IT & NATUREPOEMS

‘BETTER UNDERSTANDING

 

Wherever you go

You’ll never forget your phone.

But remember, my dear,

There are a lot of miracles to see.

Stop playing games

And take a chance

You can learn a lot

Just make a use of your phone.

Thousands of apps are waiting

Will help you with better understanding

Of natural air circulation.

You’ll recognize trees and flowers.

Those won’t be wasted hours!

 Julia Musiałek


NATURE, LOVEANDTECHNOLOGY’

 

From the twilight time there has been a fierce brawl

On the right- everything mother nature creates

On the left- technology, the one which dominates

But who will be the first to  go

What would life be without wonders of technology

To think in vane- we will not be able to explain this question

Perception will no longer capture the image without it.

The place was given to their false light.

Where are you, the tenor melody of nature?

In this filth your beauty is fading away.

Fight! Because in the end, your gardenswill be ruined

Therefore we will, as well, you sulky creatures

In my soul- your presence warms my feelings

Do the same with emotions of my heart

So that I could approach the wedding carpet with her

Thus combining our carnal fittings.

Kacper Laska


‘BEST MATES’

 

Nature is pure.

Isn’t it true?

Technology is necessary .

Isn’t it a bit scary?

We can drown in it

And even forget we should eat

The solution is obvious,

Wonderment will make youunconscious

IT needs a buddy

It’s been proved by all study

Nature is its best mate

Practice will confirm that state!

Julia Musiałek


‘APPRECIATE’

 

Did you know that death and life walk in hand?

How much would you give to see again

something you’ve once seen

that is beyond your imagination ?

When God has forgiven us once more

And is able to reshape his full extent again ?

Death is not the end, but only the beginning

Of life of the immortal soul on the edge of

Time, where we are in a perfect order of

The universe, still facing paradise

Think about it before you decide

Will you allow your thoughts to stride

Through the streak of shadow ?

Or will you put them in the shackles

of a beautiful paradise

Forever giving up your human existence.

You may not want to live here with me

Therefore, remember the very beginning

When the world was flooding with water

Perceiving you as the main theme.

Look proudly at the stars that technology

 did not reach, even missed them!

A few years ago you were among them.

 Beforeacquiring human dignity and honor.

The screen of your smartphone has changed your view of the world.

By introducing your being into a terrible mistake.

 Sometimes it is worth  turning your eyes away from it

 And take the first step towards nature.

Kacper Laska


Polishversions

UDOSKONALONE ZROZUMIENIE”

Gdziekolwiek będziesz

Twój telefon zawsze przy tobie, wszędzie

Ale, kochany, musisz pamiętać:

Jest tyle cudów, by je podziwiać.

Skończ z tymi grami

Zacznij bawić się okazjami.

Z telefonu zrób użytek.

Czekają aplikacje- prawdziwy pożytek.

Pomogą ci zrozumieć

Co się dzieje w powietrza naturze.

Rozpoznasz wszystkie drzewa i kwiaty,

Tak spędzony czas nie przyniesie straty!

Julia Musiałek


  ‘NATURA, MIŁOŚĆ I TECHNOLOGIA’

Od zmierzchu czasu trwa zawzięty pojedynek

Po prawo- matka natura co wszystko stwarza

Po lewo- technologia co tym włada

Lecz kto jako pierwszy uda się na spoczynek?

 

Czymże by było życie bez cudów techniki?

Daremnie myśleć- nie damy temu wyrazu,

Percepcja nie uchwyci już bez niej obrazu.

Miejsca ustąpiły im wręcz błędne ogniki.

 

Gdzie jesteś tenorowa melodio natury?

W tym brudzie coraz bardziej zanika twoje piękno

Walcz!- bo w końcu w gruzach twoje ogrody legną

Tym samym my również, zrzędliwe kreatury.

 

W duszy twa obecność rozgrzewa me uczucia

Zrób to samo z emocjami damy mej serca

Abym z nią mógł podejść do ślubnego kobierca

Tym samym łącząc nasze cielesne okucia.

 

Kacper Laska


 

  „PRZYJACIELE”

Prawda oczywista:

Natura jest jasna i czysta!

Nie jesteś przerażony,

Niezbędnością technologii z każdej życia strony?

Zatonąć w niej można łatwo

I zapomnieć, jak potrzebne jest jadło.

Z rozwiązaniem tej sytuacji nie ma problemu,

Dasz się odurzyć zdziwieniu.

Koleżki potrzebuje technologia,

Udowadniają to wszelkie studia

Julia Musiałek


  DOCEŃ

Wiedziałeś, że śmierć i życie są ze sobą w parze?

Ile byś mógł dać, by jeszcze raz zobaczyć

Coś, czego nie możesz sobie wyobrazić ?

Gdy Bóg zdążył nam kolejny raz wybaczyć

I powtórnie móc swą rozciągłość przeobrazić ?

Śmierć nie jest końcem, lecz dopiero początkiem

Żywota nieśmiertelnej duszy na skraju

Czasu, gdzie jesteśmy niezwykłym porządkiem

Wszechrzeczy, wciąż zwróconymi w stronę raju

Zastanów się nad tym, nim się zdecydujesz

Czy pozwolisz swej myśli przejść smugę cienia

Czy w kajdan przepięknego raju ją kujesz

Na zawsze rezygnując z ludzkiego mienia

Być może nie chcesz żyć tutaj razem ze mną

Dlatego przypomnij sobie sam początek

Gdy świat dopiero co zalewał się wodą

Postrzegając cię jako główny wątek.

Spójrz dumnie na gwiazdy , których nie sięgnęła

Technologia – Ba, nawet je ominęła !

Jeszcze kilka lat temu byłeś pośród nich

Nim ludzkiej godności i honoru nabyłeś

Ekran smartfonu zmienił twój światopogląd

Wprowadzając twe jestestwa w okropny błąd.

Czasem warto odwrócić od niego swój wzrok

Oraz ku naturze wykonać pierwszy krok.

Kacper Laska


STORIES

‘Lonely Pine Tree’

 Once upon a time there used to be a city in which all plants were forbidden. It was ruled by extraordinary machines, capable of producing oxygen, so that no plants would be needed. Although the inhabitants appeared to be somehow sad and unhappy, they  seemed never to have  complained the life, except one little girl. Her name was Delansey and she didn’t like the way the world around her looked like. Machines and tall, white and steel buildings made her bored , even scared , there was no green to be seen. Delansey started looking on different websites, reading all kinds of forums to find something different from that  life.

  In the end she found out about a tiny forest hidden miles away from the city. Modern technology helped her get there. The forest was the only green place nearby and it looked absolutely beautiful, as if  it was a fairy tale. While wandering around, Delansey noticed          a pine tree, which grew exactly in the middle all alone. The girl felt sorry for the tree, so she decided to hug it. While hugging the tree Delanseycould feel that it had some special properties, curable properties and that it wanted to tell her something. It wanted to save people from being too materialistic, from leading only a computerized life, from being indifferent to nature, natural surroundings. The message was so strong, so significant , so meaningful as if it was some words of wisdom, that she felt obliged to do something about it. Since the tree was old and it was withering, it wanted her to save its seeds, which couldn’t grow near the pine due to dry soil. So she decided to take its seeds to plant them . But where? Planting the seeds  was the only way to show that in the world of modernity the most important , the main thing  was missing. In the city there was no place, no soil to plant the seeds. So she used her smartphone and found a small place just nearby. Since there hadn’t grown anything for teens of years, the soil was fertile and the trees grew fast and healthily. The girl managed to plant the seeds and the only thing left was to wait. She waited and waited patiently.In a year there were many beautiful, tall pines giving out a lot of oxygen, wonderful smell, making the air fresh . Using a special application, Delansey managed to inform thousands of people of the city about the place, who came immediately to see something strange,unbelievable, incredible  to them . They enjoyed it tremendously. They got convinced that they would rather live among trees , green grass, which might have salutary effect on their health and happiness. Thanks to one little girl, the green could be among humans again. The lone pine tree could continue growing on a new, fresh and clean Earth.Soon many parks appeared around the modern city, in which people enjoyed themselves. Nature had  brought itself back to the inhabitants, its meaning to people. It proved the possibility of its coexistence with an inevitable modernity of life. All that might be possible only if people become aware of the necessity of living close to nature and they will firmly fight for it with strong determination. We will never be able to do without nature in our life, but at the same time , we must rely on IT technologies in our modern life.

This story shows how important cooperation is in our lives and how much better it makes the world for us.

Olivia Masny


Samotna sosna

Dawno temu było sobie miasto, w którym wszelkie rośliny zostały zabronione. Miejsce to było rządzone przez maszyny, zdolne do produkowania tlenu, a więc żadne rośliny nie były potrzebne. Mieszkańcy zdawali się być jednak smutni, jakby czegoś im brakowało. Nikt nigdy na nic nie narzekał, nikt z wyjątkiem jednej małej dziewczynki. Nazywała się Delansey i nie odpowiadało jej to, jak wyglądał świat. Maszyny i białe budowle nudziły ją, czasem wręcz przerażały, a wokół nie było widać żadnej zieleni. Delansey zaczęła przeglądać różne strony internetowe, czytać fora, żeby móc w końcu znaleźć coś nowego             w tym nudnym życiu. W końcu dowiedziała się o niewielkim lasku znajdującym się                   z dala od miasta. Nowoczesna technologia pozwoliła jej się tam dostać. Las ten był jedynym zielonym miejscem w pobliżu i wyglądał przepięknie, zupełnie jak z baśni. Gdy Delansey po nim wędrowała, zobaczyła samotną sosnę, rosnącą na środku. Dziewczynce zrobiło się żal drzewa, więc postanowiła je przytulić. Czyniąc to, poczuła, że roślina chce jej coś przekazać. Jakby pragnęła ocalić ludzkość od komputerowego życia, wszystkich maszyn oraz bycia całkowicie obojętnym wobec natury. Przekaz ten był tak silny, tak głęboki i wspaniały, że dziewczynka poczuła się zobowiązana do zmienienia rzeczywistości. Drzewo było już stare i usychało, chciało więc, aby Delansey uratowała jego nasiona. Bohaterka postanowiła zabrać je i zasadzić. To była jedyna rzecz, która pokazałaby temu brudnemu światu, czego w nim brakuje. Pytanie, gdzie posadzić w mieście drzewo? Brakowało tam ziemi. Po raz kolejny dziewczynka posłużyła się forami i znalazła pewne miejsce, idealne do zasadzenia drzewka. Teraz pozostało jedynie czekać. Więc Delansey czekała i czekała, aż w końcu po niecałym roku wyrosło nie jedno, lecz kilka sosen. Cały lasek, który dawał prawdziwy tlen i wspaniały zapach. Delansey użyła specjalnej aplikacji, żeby poinformować mieszkańców miasta o tym, co się wydarzyło. Wszyscy pokochali widok zielonych drzew. Uświadomili sobie, że lepiej żyłoby się w takim zdrowym otoczeniu. Tak oto dzięki jednej małej dziewczynce zieleń ponownie była wśród ludzi, a niesamowite drzewo znów mogło żyć w zdrowym i czystym otoczeniem. Znów można było cieszyć się świeżym powietrzem i spokojem. Jednakże technologia nadal była potrzebna, dlatego właśnie ludzie powinni zachować równowagę między światem maszyn a światem roślin. Dziękiwspółpracywszystkostajesięprostsze.

 


 ‘HERO & INTERNET POWER’

 

Many teenagers spend their whole time playing computer games. Actually, we do a  lot of different things using IT technology, which can be really useful in various situations. It is even difficult to predict how crucial it might be in our everyday life.

David was totally into science and loved spending hours on reading about plants or animals. He used to do it on his favourite glade in the forest. No one knew the local forests as well as he did. That’s why Josie chose him as the best companion for her trip. She needed to take some pictures of trees for a school project, and nobody would help her but David. So the other day they went to the forest, David’s favourite place  on Earth.

 • ‘Can we do it as fast as possible? I hate insects and they’re everywhere!’- said Josie when they were in the forest, ready to take pictures.

Unfortunately it turned out that David was pretty involved in what they were doing in the forest and moved aroundslowly and didn’t wantto leave the forest that quickly. Then Josie shouted:

– ‘Ah! I have got bitten!’- exclaimed Josie.

-‘Stop shouting! You’ll scare birds!’ – said Dave.

-‘But it’s such an awful pain!!!!’ – answered Josie.

After some time Dave got very anxious, because Josie looked strange and unwell._

-‘What’s going on?  Why are you getting that red? You’re swelling! Are you allergic to something?’ – asked Dave Josie’ now being in despair.

-‘I don’t know… Dave… I am feeling dizzy ………… I am going to ………..’

Josiecollapsed, passed out, and was lying unconscious. David was just a young nerd, he didn’t know what to do with a girl who wasunconscious!

 • ‘Oh gosh… Oh gosh…‘ he started to wail.

The ambulance,which he had already called, would get to them within 30 minutes. But Dave wanted to rescue his friend as quickly as possible.He knew he did not have much time. He couldn’t wait that long. Suddenly he got an idea. There was only one way of dealing with the problem: He posted a picture of the bite and described the symptoms on a discussion forum. The answers appeared immediately! People advised him what to do. He found a plant recommended by some experts, which would help with such a bite. He put it on the bite and followed further instructions given by  forum users. Josie started to feel better. She slowly started to regain her consciousness.

The symptoms started to recede, which made Dave happy and calm.

The ambulance finally arrived.

 • ‘What happened?’ – asked the doctor.

David described quickly the whole situation and what he had done to help Josie.

-‘You’re a smart guy. How did you know what to do?’ wondered the men in the ambulance.

– ‘I found it on the Internet. I used a special application’ -answered Dave.

David had learnt in practice that usingthe Internet wisely might save people’s lives, might give any needed information to help to rescue people . David himself wrote a special application about curable properties of plants in a forest, how to help a person in need effectively and quickly before professional help arrives, for which he was rewarded with a small forest house on his favourite forest glade.

Not only can we play computers games on the Internet, and have fun , but we might use it as a tool to help us in our everyday life.

That was how he took advantage of IT technologies. He wasn’t just a computer nerd anymore to her! Now he is Josie’s best friend, just a hero to her!

Julia Musiałek


‘Bohater i moc Internetu’

 

Wielu nastolatków spędza większość czasu grając w gry komputerowe. Tak naprawdę robimy wiele różnych rzeczy używając IT technologii, co może być bardzo użyteczne w przeróżnych, rozmaitych  sytuacjach. Trudno jest nawet przewidzieć jak istotne może to być w codziennym życiu.

David był absolutnie pochłonięty nauką. Uwielbiał spędzać czas czytając książki o roślinach i zwierzętach. Zwykł to robić na jego ulubionej polanie w lesie. Nikt nie znał tego lasu tak dobrze jak David.  To dlatego Josie wybrała jago jako swojego najlepszego towarzysza na swoją wycieczkę do lasu. Josie potrzebowała zrobić trochę zdjęć drzew do szkolnego projektu, a nikt inny nie pomógł by jej tak jak David. Ustalonego dnia wybrali się więc do lasu, ulubionego miejsca Davida.

 • ‘Czy możemy zrobić te zdjęcia jak najszybciej? Nie znoszę insektów a one są tu wszędzie.’ – powiedziała Josie, kiedy byli już w lesie, gotowi do zrobienia zdjęć.

Niestety, okazało się, że David był bardzo pochłonięty  tym co mieli zrobić w lesie, chodził po lesie wolno, ciesząc się widokiem drzew, roślin,  i tak naprawdę nie zamierzał opuścić lasu tak szybko jak chciałaby Josie.

Josie nagle krzyknęła.

-‘Ah! Zostałam ugryziona.’

– ‘Przestań krzyczeć! Przestraszysz ptaki!’ – powiedział David.

– ‘Ale to jest tak bardzo bolesne!!!!’ – odpowiedziała Josie.

Po pewnym czasie David zaniepokoił się, ponieważ Josie wyglądała dziwnie  niepokojąco.

– ‘Co się dzieje?  Dlaczego jesteś taka czerwona?Ty puchniesz!. Czy jesteś uczulona na coś?’ – zapytał David Josie będąc już w rozpaczy.

– ‘Nie wiem… David… Kręci mi się w głowie ………… Chyba  ………..’

Josie zemdlała. Upadła i leżała nieprzytomna. David był po prostu młodym zapaleńcem, naukowcem, nie miał pojęcia , nie wiedział co zrobić z dziewczynką, która jest nieprzytomna.

 • ‘Ohgosh… Ohgosh… ‘ zaczął zawodzić .

Ambulans, po który David już zadzwonił, miał przybyć za 30 minut. David chciał pomóc Josie jak najszybciej. Wiedział, że nie miał dużo czasu. Nie mógł czekać tak długo. Nagle wpadł na pomysł. Jedyny sposób aby pomóc Josie. David wysłał zdjęcie tego ugryzienia na ręce Josie i opisał objawy na forum dyskusyjnym.

Mnóstwo odpowiedzi i rad pojawiło się natychmiast na telefonie Davida. Eksperci poradzili jakie rośliny mogą pomóc przy takim ukąszeniu, jak je znaleźć i gdzie.

Ale David wiedział już doskonale jakie rośliny zebrać i gdzie. Następnie postępował zgodnie z instrukcjami podanymi przez użytkowników forum jak zastosować te rośliny na ukąszenie.Wkrótce Josie poczuła się lepiej. Powoli zaczęła odzyskiwać świadomość.

Objawy zaczęły ustępować, co  spowodowało, że David  poczuł się szczęśliwy , spokojny i wdzięczny  za otrzymane rady .

Wreszcieprzybyłambulans.

 • ‘Co się stało?’ – zapytał lekarz.

David przedstawił szybko całą sytuację oraz to co zrobił aby pomóc Josie. – ‘Jesteś bardzo mądrym chłopcem. Skąd wiedziałeś jak pomóc, co zrobić? –  dziwili się lekarze w ambulansie.

‘Znalazłem wszystko w Internecie. Użyłem specjalnych aplikacji’ -odpowiedział  David.

David przekonał się w praktyce, że używanie Internetu mądrze może uratować ludzkie życie, może dostarczyć potrzebnej, istotnej informacji aby uratować ludzi. David sam postanowił napisać odpowiednią aplikację o leczniczych właściwościach roślin w lesie, jak pomóc komuś w potrzebie szybko i skutecznie, zanim przybędzie profesjonalna pomoc, za co  otrzymał dużą nagrodę, czym był mały domek na jego ulubionej polanie w jego ulubionym lesie.

Internet i aplikacje to nie tylko gry irozrywka, ale istotne narzędzie służące nam w codziennym życiu.

To była historia o tym jak David wykorzystał IT technologie. On już nie był dla Josie tylko zapalonym naukowcem, maniakiem komputerowym, ale stał się najlepszym przyjacielem i bohaterem dla niej, który uratował jej życie.

Julia Musiałek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Sale in November

In November we organized a sale in our school. Our students went to a forest and collected fruits of the forest, such as cranberries, mushrooms, leaves. They prepared beautiful bunches of flowers, jars of fruit, and some collages, lanterns. Then we sold all of them at our school while parent-teacher meeting. The money from the sale was dedicted to our student in need.

Sprzedaż darów lasu w listopadzie

W listopadzie zorganizowalismy sprzedaż darów lasu. Nasi uczniowie poszli do lasu, zebrali grzyby, borówki, liście. Przygotowali piekne bukiety, kolaże, lampiony, słoiczki z przetworami. Sprzedawaliśmy to wszystko w szkole podczas spotkania z rodzicami. Pieniądze zebrane ze sprzedaży zostały przeznaczone dla naszego ucznia w potrzebie.

„Konstancińska tężnia solankowa’’

Żadne Capri, żadne Nervi,

żadna Nicea nie pachną

tak, jak Konstancin

Stefan Żeromski

 

Już w okresie międzywojennym Konstancin zasłynął jako miejsce lecznictwa klimatycznego, w pensjonatach i domach prywatnych powracali do zdrowia chorzy ze stanami nerwicowymi i chorobami serca. Działalność uzdrowiskową przerywał jednak wybuch drugiej wojny światowej, kiedy to elegancki kurort, stał się siedzibą najwyższych rangą przedstawicieli władz niemieckich.

Po 1956 roku  ponownie dostrzeżono walory przyrodnicze Konstancina, który nie został zniszczony podczas wojny. Jego wielkim atutem była bliskość stolicy, a także powietrze zawierające olejki eteryczne wydzielane przez drzewa i krzewy iglaste. Dodatkowo w roku 1965 odkryto solankę konstancińską, uznaną przez Ministra Zdrowia w roku 1969 za wodę leczniczą, zbliżoną składem  i właściwościami do solanki ciechocińskiej.

W 1978 roku  nastąpiło uroczyste otwarcie tężni solankowej, jej inicjatorami byli byli: dr Jerzy Gajewski, Roman Muranyi i dr Julian Kędzierski, stąd nazwa źródła „Julian”. Konstancińska tężnia solankowa spełnia funkcję zbiorowego inhalatorium na powietrzu. Tutejsza solanka jest 6,8% termalną wodą chlorkowo-sodowo-bromkowo-jodkowo-żelazistą, eksploatowaną z głębokości ponad 1600m. Jest  ona wtłaczana na wysokość 6 m i przepuszczana przez tarninowe podłoże tężni, co powoduje rozpylanie solanki na mikrokropelki. Dodatkowo wewnątrz tężni umieszczone są grzybki, dzięki którym rozpylana woda tworzy lekką mgiełkę umożliwiającą inhalację.

Tężnia solankowa uznawana jest za serce Parku Zdrojowego. Jest jedną z sześciu tężni w Polsce – drugą najstarszą i najbardziej rozpoznawalną po ciechocińskiej.

Zabiegi inhalacyjne i pobyt w tężni jest wskazany u osób ze schorzeniami dróg oddechowych, nadciśnieniem, niedoczynnością tarczycy i nerwicami oraz profilaktycznie u osób pracujących i mieszkających w warunkach szkodliwych dla zdrowia, w zanieczyszczonych aglomeracjach miejskich, u palaczy tytoniu i pracujących głosem. Powietrze wokół Tężni w wyniku parowania solanki tworzy swoisty mikroklimat zbliżony do klimatu, którym możemy cieszyć się nad morzem. Minerały w nim zawarte wspomagają odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Działają także stymulująco na pracę układu odpornościowego. Szczególnie istotne dla naszego zdrowia są pierwiastki jod, brom, wapń oraz magnez. Przeciwwskazania do leczenia w tężni ustala indywidualnie lekarz ale są to między innymi: nadwrażliwość na brom, jod lub inne jony zawarte w solance, choroby nowotworowe, czy niewydolność naczyń wieńcowych serca.

W ostatnich latach w Parku Zdrojowym otworzono  basen solankowy, który  jest jednym z nielicznych basenów bezpośrednio zasilanych z naturalnego źródła solanki.Można także zrelaksować się  w solankowych kąpielach perełkowych w jacuzzi, lub odpoczywać w saunie suchej lub łaźni parowej.

Z tężni korzystają pacjenci szpitalni Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna, a także, zwłaszcza w weekendy, mieszkańcy Warszawy, Konstancina i okolic. Sami mieszkańcy uważają ze mają z czego być dumni. Pani Teresa o tężni solankowej mówi tak „Pewnie, że jestem zadowolona z tężni, mamy się czym pochwalić , a po regularnym uczęszczaniu lepiej mi się oddycha, lepiej się czuję.” Pani Wiesława natomiast chwali sobie tężnie jako atrakcje turystyczną „Miło się tam spędza czas, piękne miejsce na moje spotkania z koleżankami z Warszawy, latem bawimy się na wieczorkach tanecznych w altance koło Hugonówki”.

Magda Goliszewska

 

Graduation Salt Chamber in Konstancin

No Capri, no Nervi

No Nicea smells

As Konstancin

Stefan Zeromski Polish novelist

Already in the interwar times Konstancin was famous, renowned as a place of climatic health care. In boarding houses, private houses, the ill with nervous breakdowns and heart diseases    were recovering . Unfortunately, the healing activity was interrupted, stopped by the outbreak of the Second World War, when   that health resort became a residence (seat) of the highest rank German authorities .

After the year 1956, the natural qualities and values of Konstancin (which was not destroyed in the war) were noticed and appreciated again. The proximity of Konstancin to the capital of Poland Warsaw was a great of its significance, as well as all the air there , which contains essential oils given by trees and coniferous bushes. What is more, in 1965 a special Salt was discovered in Konstancin and was recognized by the Ministry of Health in 1969as therapeutic water , whose properties are similar to the Salt in Ciechocinek (another health resort in Poland).

In 1978 there was a ceremonial, festive opening of Salt Chamber in Konstancin, whose initiators were dr Jerzy Gajewski, Roman Muranyi, and Julian Kędzierski, from whom the name of the Graduation Tower ‘Julian’ comes . The Graduation Tower plays a role of a mass, communal inhalator chamber in the air. The local Salt is thermal water produced from thedepth from over 1600 m. It is pumped at the height of 6 m and passed through the blackthorn bed of the Graduation Tower, which makes the brine sprayed into microscopic drops. In addition, inside the Graduation, there are placed some mushroom statues, thanks to which the sprayed water creates slight mist, which makes it possible to be inhaled.

The Graduation Tower is recognized as the heart of Zdrojewski Park. It is one of six Graduations in Poland and the second oldest one and most recognizable after the one in Ciechocinek.

Inhalation treatment and a stay in the Graduation is advisable  to people suffering from high blood pressure,  breathing diseases (difficulties), hypothyroidism, neurosis, and prophylactically  to people working and living in some harmful to their health conditions , in big polluted cities, it is advisable to smokers, and people working a lot with their voice, like teachers. The air around the Graduation, due to  brine evaporating, creates a peculiar microclimate , similar to that which we might enjoy at the seaside.  Minerals , which the air contains, contribute to reconstruction and regeneration of our upper respiratory tracks. Those minerals also contributes stimulatingly to proper working of our immune system. Such elements like calcium, magnesium, iodine, bromine, are crucial for our organism.

Contraindications against any treatment in the Graduation must be stated by a doctor individually, but they might be : overreaction to iodine, bromine, or other ions contained in the brine, any cancer diseases, or cardiac insufficiency and coronary.

In the latest years,  a new brine pool has been opened , which is one of the not numerous pools powered directly by  natural brine sources . One might also take brine, beading baths, or relax in a dry sauna or in a steam bath.

Mostly patients of the hospital in Konstancin make a use of the Graduation, as well as inhabitants of Warsaw, Konstancin, and the vicinity . Inhabitants of Konstancin, themselves, are very proud of  their town. One of them says that they enjoy the Graduation very much, they take pride in it, and after a regular attendance , they breathe much easier, they feel much better. Another one says that it is a touristy destination. Visitors spend their time enjoyably, it is a nice place to meet friends from Warsaw, and then they have a good excuse to meet and have a get-together . In summer, they even have some dancing classes in Hugonówka, a nice small palace near the Graduation, where we might enjoy a good cup of coffee and a delicious piece of cheese cake.

More information click Download

Julia Jabłońska I C bis

Wpływ tężni konstancińskich na zdrowie człowieka

 Oddychanie to odruch bezwarunkowy,  to podstawowa czynność utrzymująca nas przy życiu. Dorosły człowiek oddycha średnio 16-18 razy na minutę. Na co dzień jednak nikt nie skupia się na liczeniu oddechów. Tak samo mało kto zwraca uwagę, na to czym oddycha. Powietrze jest mieszaniną jednorodną pierwiastków, takich jak: azot (78,1%), tlen (21%) i gazy szlachetne (ok. 1 %). Jednak razem z powietrzem wdychamy również inne substancje. Spacerując głównymi ulicami Warszawy wprowadzamy do naszego organizmu takie związki chemiczne jak: tlenki azotu, tlenek węgla, tlenki siarki, związki ołowiu czy węglowodory. Każdy z nich jest szkodliwy dla nas i może prowadzić do poważnych chorób. Inaczej jest z powietrzem znajdującym się na przykład nad morzem. Tamtejszy mikroklimat korzystnie wpływa na nasze zdrowie, a przyczyną tego jest tzw. aerozol morski. Są to drobinki wody, które dostają się do powietrza przy rozbryzgiwaniu się fal. Dzięki temu mechanizmowi w nadmorskim powietrzu jest o wiele więcej jodu i innych ważnych składników mineralnych niż na innych terenach. Jednak co możemy zrobić my, mieszkańcy województwa mazowieckiego, których od tego wspaniałego klimatu dzieli ok. 400km?

Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy przejeżdżać przez pół Polski. Około 20km od Warszawy w miejscowości Konstancin- Jeziorna znajduje się uzdrowisko „Konstancin-Zdrój”, a w nim tężnia solankowa, która wytwarza swoisty mikroklimat zbliżony do tego, którym możemy cieszyć się nad bałtyckim morzem.

Pierwotne przeznaczenie tężni było zupełnie inne, służyły one uzyskiwania soli kuchennej. Obecnie jednak, jest to znana forma haloterapii, czyli leczenia uzdrowiskowego, w której wykorzystywana jest sól pod wieloma postaciami.

Budowa tężni jest bardzo prosta, ma jednak istotny wpływ na powstawanie leczniczego środowiska.

Bryła tężni konstancińskiej, ma 6 metrów wysokości i lekko zwęża się ku górze. Jej obwód na dole wynosi 140 m, u góry ma zaś 115 m. Wnętrze drewnianej konstrukcji jest wypełnione wiązkami gałązek tarniny, która ze względu na swoją elastyczność i odporność na działanie soli, jest niezastąpionym elementem tężni. Istotny jest również sposób, w jaki solanka jest rozprowadzana po drewnianej konstrukcji. Woda za pomocą sprężarki jest tłoczona na dach tężni, gdzie jest wpuszczana do nachylonego pod kątem koryta z wywierconymi otworami. Przez te otwory woda spływa na ściany wypełnione tarniną. Krople solanki skapując po gałęziach rozbijają się na coraz drobniejsze cząstki, które w skutek rozproszenia i nasłonecznienia parują, tworząc aerozol tężniowy. Dodatkowo woda jest doprowadzana do „grzybków” znajdujących się na placu wewnątrz tężni i pod wpływem stężonego powietrza rozpylana w postaci mgiełki. Dzięki temu po prostu oddychając wprowadzamy do naszego organizmu mikroelementy, które przez drogi oddechowe i skórę przedostają się do układu krążenia, uzupełniając niedobory składników mineralnych.

Cały leczniczy sekret tego zabiegu tkwi w solance, wydobywanej z położonego nieopodal odwiertu o głębokości 1600m. Stężenie minerałów w niej wynosi aż 6,5%, co sprawia, że posiada ona właściwości lecznicze, potwierdzają to badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. W jej skład wchodzą m.in. kationy: sodowy, wapniowy, magnezowy, potasowy, strontowy, żelazowy, amonowy, litowy, manganowy, barowy oraz aniony: chlorkowy, siarczanowy, wodorowęglanowy, bromkowy, jodkowy i fluorkowy.

Dlaczego dostarczanie tych jonów jest tak ważne? Ponieważ są to mikroelementy, czyli składniki mineralne występujące w organizmie człowieka w niewielkich ilościach, niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, które muszą być dostarczane z zewnątrz. Są one odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie niektórych procesów, wchodzą w skład komórek jako materiał budulcowy, znajdują się w niektórych enzymach oraz hormonach. Są jednak stale wydalane poprzez kał, mocz czy pot, dlatego bardzo ważne jest ich dostarczanie m.in. z pokarmem. Niedobór któregoś ze składników odżywczych może skutkować poważnymi zmianami w naszym organizmie.

Niestety nie wszystkim odwiedzenie tężni wyszłoby na dobre. Korzystanie z tężni nie jest wskazane dla osób borykających się z:

 • Ostrymi chorobami przebiegającymi z podwyższoną temperaturą,
 • Niewydolnością naczyń wieńcowych serca, zwłaszcza u pacjentów z niskim ciśnieniem krwi,
 • Chorobami nowotworowymi,
 • Nadwrażliwością na brom, jod lub inne jony zawarte w solance,
 • Nadczynnością tarczycy

Nie licząc powyższych wyjątków, profilaktyczne inhalacje są zalecane każdemu, zwłaszcza osobom narażonym na pracę w znacznym zapyleniu (np. pracownicy budowy), wysokiej temperaturze, czy mieszkańcom dużych aglomeracji, takich jak Warszawa. Rozpylona solanka oczyszcza powietrze ze znacznej ilości zanieczyszczeń i alergenów, co jest bardzo korzystne dla osób cierpiących z powodu wiosennych alergii. Korzystanie z tężni jest szczególnie wskazane dla pacjentów z przewlekłymi i nawracającymi chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych, wdychanie aerozolu powoduje przekrwienie śluzówki, przez co zwiększa wydzielanie i odkrztuszanie, a więc oczyszcza drogi oddechowe, a zwiększone przekrwienie śluzówki prowadzi do jej regeneracji. Dla osób z nadciśnieniem i nerwicami, ponieważ pobyt w niej obniża ciśnienie krwi oraz działa uspokajająco. Pobyt w tężni wpływa także na przemianę materii, w tym gospodarkę hormonalną, stąd korzystny wpływ na pacjentów z niedoczynnością tarczycy.

O leczniczych warunkach decyduje również położenie tężni. Znajdują się one wśród sosnowego lasu, co łagodzi wahania temperatury, siłę wiatru oraz nasyca powietrze olejkami eterycznymi. Taka lokalizacja dodatkowo działa uspokajająco i wycisza organizm, pozwalając mu się zregenerować.

Zalecany sposób korzystania z tężni obejmuje pobyt:

 • Bezpośrednio w pobliżu inhalatora – „grzybka”: 15-20 minut
 • Wewnątrz tężni: 30-60 minut
 • Na zewnątrz tężni: 2-3 godziny

Nie doceniamy zdrowia, dopóki go nie utracimy. Dopiero wtedy zaczynamy dostrzegać błędy, jakie popełniliśmy, zaniedbania, jakich się dopuściliśmy. Może po całym tygodniu warto opuścić zatłoczoną i gwarną Warszawę i odpocząć. Zwykły spacer. Po prostu oddychając nie tylko czystym, ale i nasyconym składnikami mineralnymi powietrzem. Wydaje się proste, prawda? Tężnie konstancińskie, to doskonały zamiennik kuracji nad morskim wybrzeżem i mogą nam przynieść naprawdę wiele dobrego.

 

 

Źródła:

http://teznia.com.pl/

http://regeneracja.poradnikzdrowie.pl/uzdrowiska-i-termy/uzdrowisko-konstancin-jeziorna_34996.html

http://www.se.pl/styl-zycia/zdrowie-i-psychologia/nawdychaj-sie-zdrowia_56337.html

http://www.muzeumkonstancina.pl/768_cwierc_wieku_tezni

http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17944162,Jak_dziala_spacer_wsrod_tezni__Pomaga_chocby_na_astme.html?disableRedirects=true

http://www.iportal50plus.pl/kategoria/zdrowie-i-uroda/lecznicze-tajemnice-tezni-solankowych

https://www.kopalnia.pl/zwiedzanie/teznia-solankowa/jak-to-dziala

Influence of Konstancin graduation tower on human health

Respiration is an unconditioned reflex, basic action that keep us alive. An adult person breathes 16-18 times on minute on average. However daily nobody focuses on counting breathes. As few as take attention on what they respirate. Air is a homogenous mixture of elements like: nitrogen (78,1%), oxygen (21%) and noble gases (about 1%). But also with air we are breathing another substances. While walking along the Warsaw main streets we are introducing into our body compounds like:  nitric oxides, carbon oxides, sulfur oxides, lead compounds and hydrocarbons. All of them are harmful for us and may cause to serious disease. It is different with air by the sea. A local microclimate profitably affects on our health which reason is so-called marine aerosol. These are water particles, that access to an air by splashing waves. With this mechanism in a seaside air there is much more iodine and another important mineral components than on other areas. Though what we, citizens of mazowieckie voivodeship, can do who separate about 400 kilometers from this wonderful climate. Good news is that we do not have to  drive through half Poland. About 20 kilometers by Warsaw there is a health resort ‘Konstancin-Zdrój’ in Konstancin-Jeziorna locality and there is brine graduation tower which produces characteristic microclimate neared to that we can enjoy by the Baltic sea.

Initially destiny of graduation towers was quite different, they were used to obtain salt. Nevertheless nowadays this is known form of halotherapy what means Spa treatment where salt is used in many forms. Graduation tower’s structure is very simple but it has essential influence on arise of medical environment.

Konstancin graduation tower’s block has 6 meters of height and quite narrow to the top. His circuit on bottom has 140 meters and on top has 115 meters. Wooden construction interior is filled by twigs  beams of blackthorn which because of her elasticity and resistance of salt action is irreplaceable element of graduation tower. It is also important way in which brine is distributed by the wooden construction. Water by the compressor is pressed on the roof of graduation tower where is let in to inclined to an angle of flume with drilled apertures. By these apertures water is streaming on walls filled by blackthorn. brine’s drops, while dribbling on twigs, they are disaggregating on smaller particles, that due to scattering and insolation they are evaporating producing graduation tower’s aerosol. Additionally water is leading to ‘mushrooms’ which are located on plaza inside of graduation tower and under the influence of concentrated air is sprayed in form of haze. Thanks to this fact simply with breathing we are interposing microelements which by airways and skin they are passing to the circulatory system whit complementing shortages of mineral components.

Whole medical secret of this treatment lies in the brine, which is extracted from located nearby borehole with a depth of 1600 meters. There is 6,5% of minerals concentration which causes ownership of medical attributes that substantiates researches carried out by National Institute of Public Health. There are in her ingredients among other things cations: sodic, calcium, magnesium, potassium, strontium, iron, ammonium, lithium, manganese, barroom as well as anions: chloride, sulfate, carbohydrate, bromide, iodine and fluoride. Why delivering these ions is so important? Because they are microelements so mineral components occurring in human organism in a small amount, necessary to his regular functioning which must be supplied from the outside.  They are responsible to regular functioning some processes, they are part of cells as a building material, located in some enzymes and hormones. However, they are steadily excreting by faeces, urine and perspiration, so there is important to supply them with inter alia food. Shortage some or other of these nutrients could bring about serious changes in our organism.

Unfortunately, not for all there will be good to visit the graduation tower. Using graduation towers is not indicate for people facing with:

• Acute illness progressing with increased temperature,

• Inefficiency of heart coronary artery, especially in the patients with low blood pressure,

• Cancerous illnesses,

• Hypersensitivity to brome, iodine or Rother contained in brine ions,

• Hyperthyroidism

Without counting above exceptions, prophylactic inhalations are enjoined for everyone, especially for people which are exposed to work in considerable pollination (e.g. construction workers), high temperature or big agglomeration’s dwellers, for instance Warsaw. Sprayed brine distills an air from considerable sum of pollution and allergens, what is very beneficial for people suffered from spring allergies. Making use of graduation towers is enjoined for patients with chronic and recurring illnesses of upper and lower respiratory tract, aspiration of aerosol cause mucosa vasocongestion, what make increase of exudation and expectoration so purifies the airways and increased mucosa vasocongestion lead to her regeneration. For people with hypertension and neuroses, because visit there decrease blood pressure and acts calmingly. Also visit in graduation tower influence on metabolism, including hormone economy, therefrom beneficial influence on patients with hyperthyroidism.

About medical conditions decide also position of graduation towers. They are laying in a pine forest, what eases temperature fluctuations, wind power and charge an air with essential oil. This location additionally acts calmingly and hushes the organism, which let him to regeneration.

Recommended way of graduation tower usage including visit:

• Directly near inhalator – ‘grzybek’: 15-20 minutes

• Inside of graduation tower: 30-60 minutes

• Outside of graduation tower: 2-3 hours

We are not appreciating health until we lose it. Only then we are starting recognizing mistakes which we had made, neglects that we had perpetrated. Maybe after whole week it is worth to leave crowded and noisy Warsaw and take a rest. Usual walk. Simply breathing not only clean but also saturated mineral components the air. It seems simple is not it? Konstancin graduation towers are an excellent substitute of treatment on the sea coast and can give us really a lot of good.

 

Sources:

http://teznia.com.pl/

http://regeneracja.poradnikzdrowie.pl/uzdrowiska-i-termy/uzdrowisko-konstancin-jeziorna_34996.html

http://www.se.pl/styl-zycia/zdrowie-i-psychologia/nawdychaj-sie-zdrowia_56337.html

http://www.muzeumkonstancina.pl/768_cwierc_wieku_tezni

http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17944162,Jak_dziala_spacer_wsrod_tezni__Pomaga_chocby_na_astme.html?disableRedirects=true

http://www.iportal50plus.pl/kategoria/zdrowie-i-uroda/lecznicze-tajemnice-tezni-solankowych

https://www.kopalnia.pl/zwiedzanie/teznia-solankowa/jak-to-dziala

PhotoHunt
Piaseczno, 22ndMarch 2018

Participants:
Class 1C:                                    Class 1B:                                Class 1C’:
-Julia Kruk                               – Zosia Górska                       – Michele Chauvin
-Kamila Gwardys                    – Tomek Danis                      – Sylwia Hejna
-Damian Podkalicki               – Przemek Młodawski          – Marta Włodarczyk
-Michał Pierzchała                  – Marek Wójcik                    – Mateusz Nowak

Route and tasks
Students had to recognise the object based on the given photo or the riddle. Once there, each group had to take a photo. With the given target and then was given a task to do by the leader of the game.

1. The small manor called „Poniatówka” 

The first task was not much of a challenge for our students. Each group headed towards the small manor straight away. As a building with a long history, strictly connected to Piaseczno, it was a perfect target for one of the stations in the PhotoHunt competition. Students answered the questions quickly using the information
boards and the Internet to start a run for the next target just seconds after.

2. Perełka River
This time a poem was supposed to lead students to their target which was not difficult as well. Walking through the park left no time for admiring the nature. Students walked really fast to their next stop – the well-known Perełka, where the next challenge awaited.

3. District court
Next was the court situated in the centre of Piaseczno. Thanks to a photo of Temida’s bas-relief, a symbol of blind justice, even those unacquainted with architecture and history of the town had no problem finding it. Questions from a social studies category were a bigger problem but even they did not keep the students from achieving their goal.

 

4. St. Anna’s Church
The church, as one of the oldest buildings in Piaseczno, has ingrown into the memory of all its citizens. Students answered easily the questions concerning the architecture of the church, when it came into being and who the parson is. Halfway
through the run, every team was sure they would be the ones winning. Nobody expected that the last two
tasks would be harder than the previous ones.

 

5. Town hall
Although the photo the students were given was unusual, all teams recognised immediately the Town Hall, situated next to the previous target – the church. Sure of winning, the students were surprised by a question concerning geography. It
took a large amount of their precious time but eventually students sorted it out as well and were ready for the
last challenge.

 

6. The school
Even though the students see it every day, recognising the building based on a photo from before the renovation and demolition of the old gym was a big difficulty.

   

A summary
The game went well, without any problems and in the friendly atmosphere, despite the competition. The teams had a chance to show their cleverness and team working abilities. Team 1B won the main prize – a day without being tested for the whole class. Other teams received some rewards as well.

Sprawozdanie z działań w ramach projektu Erasmus + 2017/2018

 W ramach wycieczki, grupa uczniów wybrała się w bezpośrednie okolice szkoły by zaobserwować gatunki roślin tam występujących. Następnie w wyniku obserwacji bezpośredniej uczniowie zajęli się ich rozpoznawaniem. Kolejnym etapem prac uczniów było stworzenie własnych opisów roślin, pobranie próbek np. igły sosny do badań mikroskopowych oraz wykonanie zdjęć. Po wykonaniu badań laboratoryjnych pod mikroskopem, jedna grupa skompletowała cały materiał wybranych roślin wokół szkoły, który stał się podstawą do stworzenia wystawy na ten temat. Druga grupa natomiast pokazała wyniki swojej pracy w postaci treści na stronę internetową. Kolejno uczniowie wykonali do niej kod QR i umieszczono go na terenie szkoły.

Inni uczniowie, którzy są zainteresowani wynikami prac grupy projektowej, mogą dowiedzieć się więcej dzięki czytnikowi kodów QR zainstalowanych w swoich smartfonach.

Michał Surlas

Sławomira Barabaniec

 

Plants around us

A group of students went to the surrounding of our school to observe species of plants which occur there. Next, as a result of their direct observations, they dealt with recognition of the plants. The next stage  was creating their own descriptions , taking some samples to examine them under a microscope. They also took some photos.  After caring out some laboratory  examination under a microscope, one group of students completed the whole material of chosen plants , which became  the base to create an exhibition  on the topic. The other group showed the results of their work in a text form to put it on the Internet. The students also made QR codes and put them on the premises of . the school.  We are inviting everybody to get acquainted with the results of our work.

 

The working meeting in Poland

From 6th to 8th of October 2018

 

From 6th to 8th of October we entertained partners  of our project ‘Environmentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets’ in our school in Piaseczno in Poland. Partners from four countries came :

from Italy, Estonia, Finland and Latvia.

 

The guests were welcome by our students with a small gift prepared by our students (with a piece of homemade apple pie, beautifully wrapped) at the entrance of our school. Then our students showed the guests  around the school. The partners visited classrooms, lessons (English, Math, Biology, they observed some experiments carried out by our students, geography classes), important objects in our school , like the Space Observation , and of course our new gym and its equipment. After lunch in our canteen (which they liked very much), we had a working meeting , at which we presented activities done by us, and we decided on our future work and new activities. At the very beginning of the meeting we showed them  a short  presentation about Poland made by our students, which was very impressive and interesting. In the evening we had an international dinner, which consisted of some dishes brought by our partners from the countries they come from.

 

On Friday we visited the Palace Wilanów ,  and Konstancin, the Graduation Tower, where we inhaled salty vapour.  Something unusual for the guests. On Friday evening we went to the Concert Hall  in Warsaw to see the Inauguration of the Season.

 

On Saturday we visited The Warsaw Uprising Museum, the Old Town, the Royal Castle and we had an enjoyable stroll  around Lazienki Palace. In the evening we had a nice dinner in one of the best restaurants in Warsaw, where our guests tasted typical Polish cuisine like tartare, dumplings, broth,  beetroot soup, white borscht.

 

They left on Sunday morning.

 

We are very grateful to all our students for preparing the visit in our school.

 

 

 

Spotkanie robocze w Polsce

Od  6th do 8th października 2018

 

Od 6-go do 8-go października gościliśmy  partnerów naszego projektu ‘Environmentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets’ w naszej szkole w Piasecznie, przybyli   partnerzy z czterech państw :

z  Italy, Estonia, Finland and Latvia.

 

Goście byli przywitani przez naszych uczniów przy wejściu do szkoły, którzy wręczyli im przygotowane samodzielnie drobne prezenty, domowej roboty szarlotka ładnie opakowana. Następnie nasi uczniowie oprowadzili gości po szkole, odwiedziliśmy sale lekcyjne, byliśmy na lekcji matematyki, biologii (gdzie uczniowie przeprowadzili pewne eksperymenty) , geografii, zwiedziliśmy  ważne obiekty w naszej szkole , takie jak obserwatorium, nasz nowa sala gimnastyczna i jej wyposażenie. Po lanczu w stołówce szkolnej, (który smakował naszym gościom) mieliśmy spotkanie robocze, na którym omówiliśmy naszą dotychczasową pracę, i zdecydowaliśmy na nasze następne działania projektu. Na samym początku spotkania przedstawiliśmy prezentację o Polsce, przygotowaną przez naszych uczniów, która była bardzo interesująca. Nasi goście  byli pod  wrażeniem. Wieczorem mieliśmy ‘international dinner’ , składający się z pewnych potraw i charakterystycznych przysmaków przywiezionych przez naszych partnerów z ich państw.

 

W piątek odwiedziliśmy Pałac w Wilanowie, Tężnię w Konstancinie, gdzie wdychaliśmy solankę. Było to  nowe doświadczenie dla naszych gości.  Wieczorem uczestniczyliśmy w Inauguracyjnym Koncercie w Filharmonii w Warszawie.

 

W sobotę zwiedziliśmy Museum Powstania Warszawskiego, Warszawską Starówkę, Pałac Królewski, i mieliśmy miły spacer w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Dzień ten zakończyliśmy obiadem w typowej polskiej restauracji, gdzie nasi goście smakowali typowe polskie dania takie jak: tatar, barszcz czerwony, barszcz biały, pierogi.

W niedzielę rano goście opuścili Polskę, zapewne z niezapomnianymi wrażeniami.

Erasmus+

Ostanie spotkanie projektowe Erasmus + w Rydze 3-7.04. 2019.

Od 3-go do 7-go kwietnia odbyło się ostatnie spotkanie projektu Erasmus + EnvironmentallyFriendlyCranberries and InnovativeTablets.  Jak zwykle, w tym spotkaniu uczestniczyło pięć państw: Polska, Estonia, Finlandia, Włochy i Łotwa.  Nauczyciele tego państwa są koordynatorami projektu.

Dwoje nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyło w tym spotkaniu: Maria Szklarczyk i Aneta Grudziecka.

We czwartek zostało przeprowadzone ostatnie spotkanie robocze, na którym omówiliśmy dotychczasowe działania i wszelkie problemy związane z tymi działaniami. Nauczyciele z Finlandii przekazali nam wydrukowaną książkę , ostateczny produkt naszego projektu. Książka ta jest również w wersji cyfrowej.

Wersja ta znajduje się na e-Twinning projektu oraz jest dostępna w naszej bibliotece.  Zachęcamy do zapoznania się z tą książką. Znajdziemy tam ciekawe wiersze i opowiadania naszych uczniów i uczniów ze wszystkich państw biorących udział w projekcie.

We czwartek pojechaliśmy do Getlinihttp://www.getlini.lv, gdzie mieści się ogromne , nowoczesne wysypisko śmieci. Zwiedziliśmy również museumLipkehttp://www.lipke.lv/en/museum/zanis-lipke-memorialw Kipsala. Na podanych stronach znajdziemy wszelkie wiadomości o tych miejscach.

W piątek zwiedziliśmy muzeum w Rundalehttp://rundale.net/en/, po południu zwiedziliśmy ogromny Nature Park https://www/mammadaba.lv/en/tervete-nature-park, który przypomina nasz Las Kabacki, jest jednak dużo, dużo większy z wieloma specyficznymi edukacyjnymi miejscami dla dzieci. Park ten jest odwiedzany przez ogromną liczbę zagranicznych turystów każdego roku.

W sobotę zwiedziliśmy Bibliotekę Narodową w Rydze    https://www.lnb.lv/en. Jest ogromne, imponująca, ciekawa.  Dzień zakończyliśmy długim spacerem nad rzeką Dźwiną.

W sobotę wróciliśmy do Warszawy, jal zwykle pełni wielu wrażeń i doznań o miejscach, które może są mało znane, nie są głównym punktem naszego zainteresowania, ale są warte naszej uwagi i zwiedzenia.

Zachęcamy do wycieczki do Rygi , na Łotwę. Kraj liczy dwa miliony mieszkańców, z czego prawie milion mieszka w Rydze i okolicach. Powierzchnia Łotwy to w przybliżeniu 64 tysiące km. kwadratowych.

Jesteśmy zainteresowani Rygą i Łotwą?  Odwiedźmy te miejsca.

 

Erasmus+

The last project meeting Erasmus + in Riga from 3rd to 7th. 04.2019

In April from 3rd to 7th of the month  the last  meeting of our project Environmentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets took place. As usual, five countries took part in the meeting : Poland, Estonia, Finland, Italy, and Latvia. Teachers of the last country are coordinates of the project. Two teachers from our school went to Ryga: Maria Szklarczyk and Aneta Grudziecka.

On Thursday the last working meeting was carried out, during which we talked over our achievements to date and all problems which might have been connected with them. Teachers from Finland handed over a printed version of the book, our final product of our project. The book is also in an e-book version, which might be found on e-Twinning of the project and of course it will be available in our library.

We encourage all students to get to know the book, in which we might find interesting poems an stories written by students from all the participant countries.

Then, later on Thursday we went to Getlinihttp://www.getlini.lv , which is a modern , huge dump site and landfill. We visited also the Lipke Museum http://www.lipke.lv/en/museum/zanis-lipke-memorial in Kipsala. On the website we might find interesting details about the family and the history of the place.

On Friday we visited the museum in Rundalehttp://rundale.net/en/ in the afternoon we went to the Nature Park https://www/mammadaba.lv/en/tervete-nature-park , which might reminds us of our Las Kabacki, but it is  much,much bigger , with many specific educational places for children and characteristic marked off sites for gnomes. The park is visited by an enormous number of tourists and foreigners every year.

On Saturday we visited the National Library in Riga https://www.lnb.lv/en . It is a huge , interesting , most modern and impressive library. The day ended with a long, long stroll along the Daugawa River, which much bigger than the Vistula River.

We came back to Poland on Saturday and as usual we were full of many surprising experiences and feelings about the places which are not that popular with tourists , which are not the very highlight of our destination, but they absolutely worth seeing, worth our attention and interest, and after the visit to them we will be absolutely delighted.

Everybody should visit Ryga in Latvia. The country is populated by two million people half of whom live in Riga and its vicinity.    The area of Latvia is approximately 64 square km. one fifth of the area of Poland.

Interested in more? Go to Latvia.

Skip to content