Dyrekcja i nauczyciele

Dyrekcja IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie

dyrektor Barbara Chwedczuk

v-ce dyrektor Alicja Zaborska

Pedagog szkolny

mgr Ewa Macios

Język polski

dyrektor Barbara Chwedczuk
mgr Ewa Wądołowska
mgr Lidia Duch
mgr Katarzyna Staniek
mgr Bożena Szczypińska
mgr Grażyna Bogucka
mgr Monika Penkul-Petryka

Historia

mgr Izabela Kłagisz
mgr Agnieszka Pańczak
mgr Dariusz Wasilewski

Język angielski

mgr Joanna Janowicz – Czernik
mgr Katarzyna Staszewska – Gajda
mgr Aneta Grudziecka
mgr Agata Kołakowska
mgr Joanna Frątczak
mgr Judyta Król
mgr Anna Myjkowska
mgr Maria Szklarczyk
mgr Justyna Runowska
mgr Agnieszka Kozak

Język niemiecki

mgr Monika Tadej
mgr Barbara Winiarz

Język francuski

mgr Anna Kopczyńska
mgr Katarzyna Styka

Język rosyjski

mgr Joanna Janowicz – Czernik
mgr Justyna Rejter

Język łaciński

mgr Agnieszka Rapcewicz

Religia

mgr Lilia Królak
ks. Piotr Jaczewski

Wiedza o kulturze

mgr Katarzyna Styka

Wiedza o społeczeństwie

mgr Izabela Kłagisz
mgr Agnieszka Pańczak
mgr Dariusz Wasilewski

Psycholog szkolny

mgr Joanna Bugaj

Matematyka

v-ce dyrektor Alicja Zaborska
mgr inż. Krzysztof Kanabus
mgr Piotr Pietrowiak
mgr Marlena Winiarska – Styś
mgr Anna Ziółkowska
mgr Ewa Rybarczyk
mgr Bogusław Sawicki

Fizyka

mgr inż. Wojciech Żurakowski
mgr Elżbieta Hardej

Chemia

mgr Halina Błąd
mgr Maria Janiszewska-Pąkcińska
mgr Marta Walentynowicz

Geografia

mgr Michał Surlas
mgr Iwona Czarnecka

Obserwatorium astronomiczne

———–

Biologia

mgr Sławomira Barabaniec
dr Sylwia Kowalczuk-Badowska

Informatyka

mgr inż. Tomasz Pyza
mgr inż. Grażyna Makaruk
mgr inż. Łukasz Sar
mgr Janina Szewczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Edwin Kurek

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Karina Jeżowska

Wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Grochala
mgr Karina Jeżowska
mgr Leszek Nowak
mgr Adrian Szewczyk
mgr Katarzyna Grabińska
mgr Marek Szymański
mgr Kamil Banowicz
mgr Agnieszka Grochala

Biblioteka szkolna

mgr Jolanta Sikora
mgr Izabela Turlejska

Skip to content