Deklaracja dostępności

dostepnosc

IV Liceum Ogólnokształcące zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej lopiaseczno.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu lopiaseczno.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.10.2017

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.11.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Sar ,adres poczty elektronicznej lo_pias@lopiaseczno.waw.pl

Skip to content