Studniówka

Studniówka 2020

Zostało założone nowe konto tytułem wpłat na Studniówkę 2020 r.

Nr. konta 16 1240 6351 1111 0010 9344 4382   Bank Pekao

Założycielami konta bankowego są przedstawiciele Komitetu Studniówkowego.

Joanna Musiałek  nr. tel. 609 859 899  klasa IIIa

Mariusz Kujawski nr. tel. 506 486 558  klasa IIIa

Prosimy o  o wpisywanie na przelewie: imienia, nazwiska i klasy ucznia, oraz tytułu wpłaty:” zaliczka na studniówkę”.

Propozycja terminów i wysokości wpłat

I rata: 50 zł, termin płatności: marzec 2019r. (wpłaty gotówkowe zbierane przez klasowych skarbników)

II rata: 200 zł,  termin płatności- do 11.10.2019r.

III rata: 200 zł, termin płatności- do 06.12.2019r.

Dodatkowo 250zł za osobę towarzyszącą

Ogólnie: uczeń płaci za studniówkę 450 zł, jeśli idzie sam, natomiast jeśli bierze osobę towarzyszącą płaci 700 zł