Profile klas

W roku szkolnym 2019/2020 IV Liceum Ogólnokształcące będzie prowadzić nabór do 6 oddziałów dla absolwentów klas 8 szkoły podstawowej i  6 oddziałów dla absolwentów gimnazjum ( w sumie 12 oddziałów klas I ).Oferta edukacyjna obejmuje następujące profile klas :

klasa humanistyczna ( jedna dla absolwentów szkoły podstawowej i jedna dla absolwentów gimnazjum )

klasy matematyczno-fizyczne ( dwie dla absolwentów szkoły podstawowej i dwie dla absolwentów gimnazjum )

klasy matematyczno-geograficzne ( dwie dla absolwentów szkoły podstawowej i dwie dla absolwentów gimnazjum )

klasa biologiczno- chemiczna  (jedna dla absolwentów szkoły podstawowej i jedna dla absolwentów gimnazjum )

 

Informacja dotycząca przedmiotów na świadectwie punktowanych w elektronicznym systemie rekrutacji zostanie podana przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną po podpisaniu zarządzenia dotyczącego rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • warsztaty: dziennikarskie lub medialne

 

Językiem obcym wiodącym jest angielski drugi język do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

 

Dodatkowe aktywności:

 • lekcje muzealne
 • wycieczki do radia i telewizji
 • spotkania z dziennikarzami, filmowcami i aktorami
 • wycieczki do teatrów
 • warsztaty teatralne
 • warsztaty filmowe
 • wydawanie gazety szkolnej „Pro Contra”
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, olimpiady z WOS-u, olimpiady historycznej

 

Ukierunkowanie na studia wyższe:

 • prawo
 • filologia polska
 • historia
 • socjologii i nauki społeczne
 • dziennikarstwo
 • stosunki międzynarodowe
 • europeistyka
 • kulturoznawstwo i inne kierunki humanistyczne

 

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski

 

Językiem obcym wiodącym jest angielski drugi język do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

 

Dodatkowe aktywności:

 • zajęcia na Politechnice, wydział MINI ( Akademia MINI)
 • zajęcia w instytucie matematycznym PAN
 • wyjazdy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku
 • rozwijające zajęcia szachowe, kostki RUBIKA

 

Ukierunkowanie na studia wyższe:

 • kierunki politechniczne np: informatyka, elektronika, mechatronika, budownictwo, architektura, budowa maszyn
 • wszystkie kierunki na SGGW, UW i innych uczelniach wymagające zdania matury rozszerzonej z matematyki i fizyki

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

 

Językiem obcym wiodącym jest angielski drugi język do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

 

Dodatkowe aktywności:

 • Muzeum Geologiczne
 • Giełda Papierów Wartościowych
 • Muzeum Pieniądza
 • Mennica

 

Ukierunkowanie na studia wyższe:

 • kierunki ekonomiczne (SGH, UW )
 • bankowość i finanse
 • kierunki związane z administracją ,marketingiem i zarządzaniem
 • rachunkowość
 • stosunki międzynarodowe
 • gospodarka przestrzenna
 • turystyka i rekreacja oraz wszystkie kierunki wymagające zdania rozszerzonej matury z matematyki, geografii lub języka angielskiego

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • biologia
 • chemia

 

Językiem obcym wiodącym jest angielski drugi język do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

 

Dodatkowe aktywności:

 • zajęcia warsztatowe w Ogrodzie Botanicznym i w Ogrodzie Zoologicznym
 • warsztaty biotechnologiczne prowadzone przez BiCEN
 • Muzeum Ewolucji
 • Lekcje w Centrum Nauki Kopernik
 • Zajęcia laboratoryjne w PAN
 • Warsztaty w Wyższej Szkole Rehabilitacji
 • Przygotowanie do olimpiad: biologicznej, chemicznej i ekologicznej

 

Ukierunkowanie na studia wyższe:

 • medycyna
 • stomatologia
 • farmacja
 • zdrowie publiczne
 • biotechnologia
 • weterynaria
 • zootechnika
 • diagnostyka laboratoryjna
 • żywienie i dietetyka
 • psychologia
 • rehabilitacja
 • stosunki międzynarodowe
 • inne studia, na które wymagana jest rozszerzona matura z biologii i chemii