Porównanie matur 2009

Wyniki podane w %


Poziom podstawowy.gif