PTTK

Szkolne Koło PTTK

Szkolne koło PTTK istnieje w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie od 1995 roku. Jego założycielem i opiekunem jest nauczyciel geografii mgr Franciszek Pierz pełniący jednocześnie od siedmiu lat funkcję v-ce Prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Piasecznie.

Celem koła jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań krajoznawstwem, co jest realizowane poprzez organizowanie własnych wycieczek oraz udział w pieszych rajdach organizowanych przez Zarząd Oddziału, w których uczestniczy po kilkaset osób ze wszystkich typów szkół Powiatu.

Członkowie koła oraz uczniowie niezorganizowani corocznie uczestniczą w minimum trzech powiatowych rajdach; „Szukamy Wiosny” (kwiecień), „Majówka w Lasach Chojnowskich” (maj) i „Szlakami Miejsc Pamięci na Południowym Mazowszu” (wrzesień).

Każdy rajd oprócz pozyskiwania nowych znajomości wykorzystywany jest do zapoznania się z mijanymi na trasie zespołami leśnymi oraz rozpoznawania składu gatunkowego ich drzew i roślin.

Zakończenia rajdów organizowane zwykle przy ognisku, są okazją do wykazania się wiedzą w organizowanych konkursach krajobrazowych w których uczniowie naszego Liceum zwykle zajmują czołowe miejsca.

W trakcie rajdów uczniowie zdobywają również poszczególne stopnie Odznaki Turystyki Pieszej oraz Odznakę Krajoznawczą PTTK Ziemi Piaseczyńskiej.

Udział w rajdach stwarza także możliwość podwyższenia ocen z geografii poprzez opracowywanie sprawozdań i prezentacji z rajdów.

Ostatnie rajdy odbyły się we wrześniu 2010 roku i w kwietniu 2011 roku. Na zakończenie obydwu rajdów uczeń klasy II B Michał Bursa zajął pierwsze miejsce a uczeń klasy I C drugie miejsce w konkursie krajoznawczo-turystycznym na temat Góry Kalwarii i Piaseczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2012/2013 członkowie szkolnego koła PTTK uczestniczyli w dwóch rajdach powiatowych, w miesiącu wrzesniu 2012 roku i kwietniu 2013 roku.

Kierownikiem rajdu wrześniowego w którym uczestniczyło około 300 osób z terenu powiatu i Warszawy był mgr Franciszek Pierz a opiekunem 20 osobowej grupy z naszego Liceum była mgr Judyta Król.

W indywidualnym konkursie historyczno-krajoznawczym na zakończenie rajdu nasz uczeń Szymon Krasuski z klasy 1d zajął drugie miejsce.

Drugi rajd wtej samej obsadzie kierownika grupy i opiekunki drużyny odbył się 19 i 20 kwietnia 2013 roku. Z naszego Liceum w rajdzie na trasie jednodniowej z Czachówka do Zimnych Dołów uczestniczyło 15 obób. Razem z nami wędrowała młodzież i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Uwielinach.

Na zakończenie rajdu w konkursie przyrodniczo-krajoznawczym zorganizowanym przez Franciszka Pierza drużyna z naszego Liceum w składzie; Szymon Krasuski z klasy 1d i Arkadiusz Galiński oraz Kacper Przemyski z klasy 2b zajęła trzecie miejsce.

Poniżej wybrane zdjęcia z trasy i zakończenia rajdu.

 

 

Obóz naukowy kl. I B w Górach Świętokrzyskich

W dniach od 10 do 13 czerwca 2013r. odbył się geograficzno-astronomiczny obóz naukowy klasy IB w Górach Świętokrzyskich. Obóz organizował nauczyciel geografii mgr Franciszek Pierz wraz z wychowawcą klasy mgr Anną Myjkowską.

W pierwszym dniu obozu w trakcie przejazdu autokarem do miejsca noclegu w Hotelu Ameliówka w Mąchocicach na skraju Pasma Masłowskiego klasa między innymi zwiedziła neolityczne muzeum krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich oraz zapoznała się ze zjawiskami krasowymi i skamieniałościami okolic Bałtowa i Łagowa.

Drugi dzień to piesze przejście szlakiem czerwonym od Jaskini Raj wraz z jej zwiedzaniem przez Czerwoną Górę i kamieniołom wapieni zygmuntowskich, Zelejową do zamku w Chęcinach (rozpoznawanie skał i skamieniałości oraz roślinności kserotermicznej i kalcifilnej, geneza inwersji rzeźby).

W trzecim dniu klasa zapoznała się z budową geologiczną i historią górnictwa w rejonie Miedzianki (pozyskiwanie z hałd azurytu i malachitu, zwiedzanie jaskiń i sztolni) a następnie ze zjawiskami krasowymi okolic jaskini Piekło. W drodze powrotnej do hotelu kolejne zajęcia terenowe miały miejsce w rezerwacie Kadzielnia na terenie Kielc a wieczorem korzystając z pogodnego nieba i zabranego na obóz teleskopu zwierciadlanego odbyły się obserwacje Saturna oraz rozpoznawanie gwiazdozbiorów, jaśniejszych gwiazd i gromad z wykorzystaniem lasera.

W ostatnim dniu klasa zwiedziła rodzinna wieś Stefana Żeromskiego Ciekoty (z odbudowanym dworkiem) oraz rezerwat Karczówka (figura Św. Barbary z kryształu galeny) i rezerwat im. Jana Czarneckiego. W drodze powrotnej do Piaseczna zwiedziliśmy jeszcze rezerwat Gagaty Sołtykowskie (tropy dinozaurów i gagaty) oraz rezerwat Piekło pod Niekłaniem (fantastyczne kolorowe grzyby skalne jako efekt wietrzenia fizycznego i działalności wiatru).

20 i 21 września 2013 roku odbył się kolejny powiatowy rajd PTTK „Miejscami pamięci na Ziemi Piaseczyńskiej”. Kierownikiem rajdu był mgr Franciszek Pierz. Opiekunem grupy uczniów z naszego liceum z klasy III b i III bbis była mgr Judyta Król. Nasza grupa, łącznie z uczniami gimnazjum w Uwielinach przemieszczała się Lasami Chojnowskimi szlakiem zielonym a następnie czerwonym z Ustanówka do Góry Kalwarii.

Zakończenie rajdu odbyło się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii. Drużyna naszego liceum w składzie: Agnieszka Gwardys z klasy III bbis, Agata Wyczesany i Kacper Przemyski z klasy III b zajęła pierwsze miejsce w obydwu zorganizowanych na zakończenie rajdu konkursach; konkursie wiedzy ekologicznej i konkursie wiedzy turystyczno krajoznawczej.

Poniżej przykłady zdjęć z trasy i zakończenia rajdu (fot. F. Pierz)

 

 

Wpisz szukaną frazę

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

potwierdza, że IV Liceum Ogólnokształcące

im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie

jest wśród 200 najlepszych liceów

w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu

Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017".

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości