Komunikaty

6 lipca (czwartek) od godz.10:00 do 14 lipca (piątek) do godz. 12:00 Kandydat zakwalifikowany do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Wraz z oryginałami kandydat składa 2 fotografie
(30x42 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.
Uwaga:
1. W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie
kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.
2. Karty zdrowia uczniowie dostarczą bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej
po 1 września
3. Osoby niezakwalifikowane do przyjęcia, a zainteresowane nauką w naszej szkole (którym zabrakło niewiele punktów) mogą złożyć podanie o przyjęcie do szkoły do 14 lipca, do godz. 12.00. Podania  będą rozpatrywane w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami 14 lipca do godz. 14.00 Jedynym kryterium pozostaje kryterium punktowe.
4. Listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną ogłoszone przez SKRK 14 lipca do godz. 16.00.
5. Podanie o przyjęcie do szkoły w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w zakładce "Rekrutacja"-"Podanie"

 

Wpisz szukaną frazę

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

potwierdza, że IV Liceum Ogólnokształcące

im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie

jest wśród 200 najlepszych liceów

w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu

Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017".

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości