Organizacja matur próbnych

Matury próbne w klasach trzecich odbędą się w dniach :21, 22, 23, 24 listopada

 

MATURY PRÓBNE Z OPERONEM : 21XI (WTOREK)- 24 XI (PIĄTEK)

KLASY I i II:

21XI (WTOREK) i 22 (ŚRODA)- NIE MA PIERWSZYCH TRZECH LEKCJI ,

OD CZWARTEJ LEKCJI  ZAJĘCIA WG. PLANU

23 XI i 24XI (CZWARTEK I PIĄTEK)- WSZYSTKIE LEKCJE WG PLANU OD 8.00

 

KLASY III:

21 XI (WTOREK)- MATURA PRÓBNA Z J. POLSKIEGO

POZIOM PODSTAWOWY GODZ. 7.45_10_35

PISZĄ WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS TRZECICH

KLASY 3A I 3F : POZIOM ROZSZERZONY , GODZ. 12.00_15.00

POZOSTAŁE KLASY TRZECIE MAJĄ LEKCJE OD 10.40 WG. PLANU

 

22 XI (ŚRODA)- MATURA PRÓBNA Z MATEMATYKI

POZIOM PODSTAWOWY GODZ. 7.45_10_35

PISZĄ WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS TRZECICH

KLASY 3B, 3BBIS, 3C, 3C BIS, 3D, 3E : POZIOM ROZSZERZONY , GODZ. 12.00_15.00

KLASY 3A I 3F MAJĄ LEKCJE OD 10.40 WG. PLANU

 

23 XI (CZWARTEK)- MATURA PRÓBNA Z J. ANGIELSKIEGO

POZIOM PODSTAWOWY GODZ. 8.00_10.00 (38 UCZNIÓW, KTÓRZY NIE ZDAJĄ J. ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM)

UCZNIOWIE , KTÓRZY ZDAJĄ J. ANGIELSKI ROZSZERZONY MĄ LEKCJE OD 8.00 DO 12.00,

MATURA Z J. ANGIELSKIEGO, POZIOM ROZSZERZONY : GODZ. 12.30_15.00

24 XI (PIĄTEK)- MATURA Z DODATKOWO WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

I CZĘŚĆ: 8.00_11.00

PRZEDMIOTY: FIZYKA, GEOGRAFIA, BIOLOGIA, HISTORIA

II CZĘŚĆ: 11.30_14.30

PRZEDMIOTY: CHEMIA, WOS

21 listopada (wtorek), matura próbna z  j. polskiego
Lekcje w klasach I i II rozpoczynamy o 10.40 (zgodnie z planem  od 4 godz. lekcyjnej)
Poziom podstawowy- godz. 7.45-10.35
Sala 22 kl. 3a, 14 os.(nr 1-15) Sala 23 kl. 3a, 15os.(nr 16-32)
1g. E. KUREK 1g. L. KRÓLAK
2g. E. KUREK 2g. L. KRÓLAK
3g. E. KUREK 3g. L. KRÓLAK
Sala 25 kl. 3b, 14 os.(nr 1-15) Sala 26 kl. 3b, 15 os.(nr 16-30)
1g. I. CZARNECKA 1g. L. DUCH
2g. I. CZARNECKA 2g. L. DUCH
3g. I. CZARNECKA 3g. L. DUCH
Sala 27 kl. 3b', 15 os.(nr 1-15) Sala 28 kl. 3b', 15 os.(nr 16-30)
1g. B. SZCZYPIŃSKA 1g. A. KOŁAKOWSKA
2g. B. SZCZYPIŃSKA 2g. A. KOŁAKOWSKA
3g. B. SZCZYPIŃSKA 3g. A. KOŁAKOWSKA
Sala 29 kl. 3c, 15 os.(nr 1-15) Sala 30 kl. 3c, 16 os.(nr 16-31)
1g. J. FRĄTCZAK 1g. D. WASILEWSKI
2g. J. FRĄTCZAK 2g. D. WASILEWSKI
3g. J. FRĄTCZAK 3g. D. WASILEWSKI
Sala 31 kl. 3c', 15 os.(nr 1-15) Sala 32 kl. 3c', 16 os.(nr 16-31)
1g. K. KANABUS 1g. M. SURLAS
2g. K. KANABUS 2g. M. SURLAS
3g. K. KANABUS 3g. M. SURLAS
Sala 13 kl. 3d, 15 os.(nr 1-15) Sala 14 kl. 3d, 12 os.(nr 16-27)
1g. M. WALENTYNOWICZ 1g. J. KRÓL
2g. M. WALENTYNOWICZ 2g. J. KRÓL
3g. M. WALENTYNOWICZ 3g. J. KRÓL
Sala 15 kl. 3e, 15 os.(nr 1-15) Sala 16 kl. 3e, 16 os.(nr 16-31)
1g. A. MYJKOWSKA 1g. J. RUNOWSKA
2g. A. MYJKOWSKA 2g. J. RUNOWSKA
3g. A. MYJKOWSKA 3g. J. RUNOWSKA
Sala 20 kl. 3f, 14 os.(nr 1-15) Sala 21a kl. 3f, 15 os.(nr 16-30)
1g. A. GRUDZIECKA 1g. K. GAJDA
2g. A. GRUDZIECKA 2g. K.GAJDA
3g. A. GRUDZIECKA 3g. K. GAJDA
Poziom rozszerzony- godz. 12.00-15.00
Sala 25 kl. 3a, 18 os.(nr 1-21) (klasy : 3b,3b',3c,3c'3d,3e- od 10.40- lekcje)
5g. A. KUROWSKI
6g. A. PAŃCZAK Sala 23 kl. 3a+ 3f (pozost osoby)
7g. A. PAŃCZAK 5g. M. PENKUL
8g. A. PAŃCZAK 6g. M. PENKUL
Sala 22 kl. 3f, 18 os.(nr 1-19) 7g. A. GROCHALA
5g. I. TURLEJSKA 8g. D. WASILEWSKI
6g. I. TURLEJSKA
7g i 8g. K. KULASZA
22 listopda (środa), matura próbna z  matematyki
Lekcje w klasach I i II rozpoczynamy o 10.40 (zgodnie z planem  od 4 godz. lekcyjnej)
Poziom podstawowy-godz. 7.45_10.35
Sala 22 kl. 3a, 14 os.(nr 1-15) Sala 23 kl. 3a, 15os.(nr 16-32)
1g. D. WASILEWSKI 1g. B. SZCZYPIŃSKA
2g. D. WASILEWSKI 2g. B. SZCZYPIŃSKA
3g. D. WASILEWSKI 3g. B. SZCZYPIŃSKA
Sala 25 kl. 3b, 14 os.(nr 1-15) Sala 26 kl. 3b, 15 os.(nr 16-30)
1g. J. RUNOWSKA 1g. A. KOŁAKOWSKA
2g. J. RUNOWSKA 2g. A. KOŁAKOWSKA
3g. J. RUNOWSKA 3g. A. KOŁAKOWSKA
Sala 27 kl. 3b', 15 os.(nr 1-15) Sala 28 kl. 3b', 15 os.(nr 16-30)
1g. J. REJTER 1g. M. TADEJ
2g. J. REJTER 2g. M. TADEJ
3g. J. REJTER 3g. M. TADEJ
Sala 29 kl. 3c, 15 os.(nr 1-15) Sala 30 kl. 3c, 16 os.(nr 16-31)
1g. I. KŁAGISZ 1g. K. KANABUS
2g. I. KŁAGISZ 2g. K. KANABUS
3g. I. KŁAGISZ 3g. K. KANABUS
Sala 31 kl. 3c', 15 os.(nr 1-15) Sala 32 kl. 3c', 16 os.(nr 16-31)
1g. P. PIETROWIAK 1g. H. BŁĄD
2g. P. PIETROWIAK 2g. H. BŁĄD
3g. P. PIETROWIAK 3g. H. BŁĄD
Sala 13 kl. 3d, 15 os.(nr 1-15) Sala 14 kl. 3d, 12 os.(nr 16-27)
1g. B. WINIARZ 1g. M. SZYMAŃSKI
2g. B. WINIARZ 2g. M. SZYMAŃSKI
3g. B. WINIARZ 3g. M. SZYMAŃSKI
Sala 15 kl. 3e, 15 os.(nr 1-15) Sala 16 kl. 3e, 16 os.(nr 16-31)
1g. A. GROCHALA 1g. K. SOŁTYS
2g. A. GROCHALA 2g. K. SOŁTYS
3g. A. GROCHALA 3g. K. SOŁTYS
Sala 20 kl. 3f, 14 os.(nr 1-15) Sala 21a kl. 3f, 15 os.(nr 16-30)
1g. G. MAKARUK 1g. J. KRÓL
2g. G. MAKARUK 2g. J. KRÓL
3g. G. MAKARUK 3g. J. KRÓL
KLASY : 3A i 3F OD GODZ. 10.40 LEKCJE WG PLANU
22 LISTOPADA(ŚRODA)- MATEMATYKA, POZIOM ROZSZERZONY, GODZ. 12.00-15.00
Sala 23 kl. 3B, 18 os.(nr 1-19) Sala 29 kl. 3 c 2 os. (nr 28--31)
kl. 3 c bis 15 os ( nr1-31)
kl. 3e 1 os (nr 31)
5g M. TADEJ 5g J. KRÓL
6g. M GOŁĘBIEWSKI 6g. L. NOWAK
7g B. WINIARZ* 7g L. NOWAK
8g. B. WINIARZ* 8g. M. TADEJ*
Sala 25 kl. 3b, 11 os.(nr 20-30)+ Sala 30 3 d 18 os. (nr. 1-18)
kl. 3 b' 7 os. (nr 1-7)
5g J. REJTER 5g A, KOPCZYŃSKA
6g. K. JEŻOWSKA 6g. M. GLUZA
7g E. MACIOS 7g L. KRÓLAK
8g. E. MACIOS 8g. L. KRÓLAK
Sala 27 kl. 3 b bis 18 os,(nr8-29) Sala 31` 3d 9 os. (nr 19- 27)
3e 9 os. (nr 1-11)
5g A. KOŁAKOWSKA 5g B. WINIARZ
6g. M. SZKLARCZYK 6g. A. MYJKOWSKA
7g A. KOŁAKOWSKA 7g A. MYJKOWSKA
8g. A. KOŁAKOWSKA* 8g. A. MYJKOWSKA*
Sala 28 kl.3 b bis1 os. (nr 30) Sala 32 kl. 3e 18 os (nr 12-30)
kl 3 c17 os.(nr 1-27)
5g K. GAJDA 5g J. RUNOWSKA
6g. K. GAJDA 6g. J. RUNOWSKA
7g A. GRUDZIECKA 7g J. FRĄTCZAK
8g. A. GRUDZIECKA* 8g. J. FRĄTCZAK*
23 LISTOPADA(CZWARTEK) - J. ANGIELSKI
POZIOM PODSTAWOWY- GODZ. 8.00-10.00
Sala 31 3A(1),3B(2)3B'(1)3C(13) Sala 32 3C'(13)3D(2)3E(3)
(19OS.) 3F(2) (18 OS)
1g. A. GRUDZIECKA
1g. I. TURLEJSKA
2g. E. MACIOS 2g. I. TURLEJSKA
3g. E. MACIOS 3g. I. TURLEJSKA
POZIOM ROZSZERZONY- 12.30-15.00
Sala 22 kl. 3a, 18 os.(nr 1-20) Sala 23 kl. 3a, 10os.(nr 20-32)
3B 8 os.(nr 1-9)
6g. J. FRĄTCZAK 6g. A. GRUDZIECKA
7g. J. FRĄTCZAK 7g. A. GRUDZIECKA
8g. J. FRĄTCZAK 8g. E. MACIOS
Sala 25 kl. 3b, 19 os.(nr 10-30-15) Sala 26 kl. 3bbis, 18 os.(nr 1-18)
6g. A. KOŁAKOWSKA 6g. A. MYJKOWSKA
7g. A. KOŁAKOWSKA 7g. A. MYJKOWSKA
8g. A. KOŁAKOWSKA 8g. A. MYJKOWSKA
Sala 27 kl. 3bis', 11 os.(nr 19-30) Sala 28 kl. 3d, 18   os.(nr 8-27)
3d 7 os. (nr 1-7)
6g. A. PAŃCZAK 6g. D. WASILEWSKI
7g. A. PAŃCZAK 7g. B. WINIARZ
8g. G. MAKARUK 8g. M. SURLAS
Sala 29 kl. 3e, 18 os.(nr 1-20) Sala 30 kl. 3e, 10 os.(nr 21-31)
3f 8 os.(nr 1-9)
6g. A. GROCHALA 6g. I. KŁAGISZ
7g. M. TADEJ 7g. I. KŁAGISZ
8g. S. BARABANIEC 8g. I. KŁAGISZ
Sala 31 kl. 3f, 19 os.(nr 10-30) Sala 32 kl. 3c, 18 os.(nr 1-31)
6g. P. PIETROWIAK 6g. K. SOŁTYS
7g. J. JANOWICZ 7g. A. KOPCZYŃSKA
8g. K. STANIEK 8g. K. SOŁTYS
Sala 15 kl. 3cbis, 18 os.(nr 1-31)
6g. M. SZYMAŃSKI
7g. K. STYKA
8g. J. REJTER
24 LISTOPADA (PIĄTEK)- MATURA Z PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH
CZĘŚĆ I - GODZ. 8.00-11.00
PRZEDMIOTY: FIZYKA, GEOGRAFIA, BIOLOGIA, HISTORIA
Sala 22 FIZYKA:3B 16OS.(NR 1-19) Sala 23 BIOLOGIA 3C-18OS. (NR 1-21)
GEOGR. 3B' 16. (NR 1-17) FIZYKA 3D-6 OS.(NR 1--6)
GEOR.3 B' 12 OS (NR18-30)
1g. J. FRĄTCZAK 1g. A. GRUDZIECKA
2g. J. FRĄTCZAK 2g. A. GRUDZIECKA
3g. W. ŻURAKOWSKI 3g. M. PENKUL
4g. W. ŻURAKOWSKI 4g. M. PENKUL
Sala 25 FIZYKA 3D 16OS.  (NR 7-27) Sala 26 FIZYKA 3B-11OS.(NR 20-30)
HISTORIA  3F 15 OS (NR1-30) GEOR.3E 12OS.(NR19-31)
BIOLOGIA 3C'-6OS.(NR 19-25)
1g. A. KOŁAKOWSKA 1g. M. SZYMAŃSKI
2g. A. KOŁAKOWSKA 2g. M. GOŁĘBIEWSKI
3g. A. KOŁAKOWSKA 3g. D. WASILEWSKI
4g. S. BARABAIEC 4g. K. STANIEK
Sala 30 BIOLOGIA 3C-9OS.(NR 22-31) Sala 31 HISTORIA 3A 18 OS. (NR1-32)
GEOGR. 3E18 OS.(NR1-18) BIOLOGIA 3C' 18 OS(NR 1-18)
BIOLOGIA 3C'-6 OS.(NR 26-31)
1g. K. SOŁTYS 1g. A. GROCHALA
2g. K. SOŁTYS 2g. I. KŁAGISZ
3g. M. GLUZA
3g. I. KŁAGISZ
4g. H. BŁĄD
4g. K. KANABUS
CZĘŚĆ II - GODZ. 11.30-14.30
PRZEDMIOTY:CHEMIA, WOS
Sala 22 CHEMIA 3 C 16 OS(NR 1-17) Sala 23 CHEMIA 3C 11 OS(NR 1-17)
CHEMIA 3C BIS 7 OS(NR 1-7)
WOS 3A  11 OS. (NR1-32)
5g. M. GLUZA 5g. L. NOWAK
6g. M. GLUZA 6g. I. KŁAGISZ
7g. B. SZCZYPIŃSKA 7g. L. NOWAK
8g. B. SZCZYPIŃSKA 8g. L. NOWAK
Sala 25 CHEMIA 3C BIS 15 OS(NR 8-31)
WOS 3F  13 OS. (NR1-30)
5g. L. KRÓLAK
6g. M. WALENTYNOWICZ
7g. K. JEŻOWSKA
8g. K. JEŻOWSKA

Wpisz szukaną frazę

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

potwierdza, że IV Liceum Ogólnokształcące

im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie

jest wśród 200 najlepszych liceów

w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu

Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017".

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości