Biblioteka oraz ICIM

Biblioteka oraz Internetowe Centrum Informacji  Multimedialnej

zaprasza czytelników

od poniedziałku do piątku

w godzinach  730-1500


Biblioteka szkolna mieści się na parterze gmachu Liceum i dzieli się na trzy działy:

  1. Wypożyczalnia z księgozbiorem,
  2. Czytelnia multimedialna,
  3. Dział lektur

W bibliotece  posiadamy księgozbiór, liczący ponad 25.000 woluminów, dostosowanych do programu  nauczania oraz potrzeb i zainteresowań czytelników. Dzięki współpracy z Radą Rodziców systematycznie wzbogacamy księgozbiór o nowe pozycje z różnych dziedzin nauki. Nowości książkowe wywieszamy na tablicy w bibliotece.

Biblioteka nie posiada tradycyjnych katalogów, ponieważ od 1997r. jest w pełni skomputeryzowana (program MOL Optivum). Katalog komputerowy udostępniono  w sieci szkolnej na stanowiskach komputerowych w bibliotece i czytelni. Pozwala on na szybkie i łatwe znalezienie potrzebnych pozycji książkowych.

 

 

Uczniowie mogą zalogować się na swoim koncie, sprawdzić, które książki wypożyczyli i  jaki jest ich  termin zwrotu. Poprzez katalog mogą także zamówić potrzebną pozycję. Nasi licealiści posiadają identyfikatory niezbędne przy wypożyczaniu książek.  Rejestracja wypożyczeń i zwrotów odbywa się przy pomocy czytnika kodów paskowych.

Liczny księgozbiór biblioteki szkolnej obejmuje literaturę piękną, powieści obyczajowe,  historyczne i przygodowe. Bogate są również działy popularyzujące wiedzę w zakresie: historii, sztuki, biologii z ekologią, literatury, filozofii, psychologii, geografii.

 

 

W bibliotece organizujemy  kiermasze taniej książki, a zebrane pieniądze  przeznaczamy na zakup nowości książkowych. Przygotowujemy wystawy tematyczne poświęcone życiu oraz twórczości znanych pisarzy i poetów.

 

Od 2008r. posiadamy pracownię  ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej), w której  dostępne są 4 komputery z łączem internetowym i drukarka. Uczniowie korzystają z nich w poszukiwaniu różnych źródeł informacji.

 

 

W czytelni odbywają się  spotkania kółka szachowego, warsztaty z zaproszonymi wykładowcami oraz konkursy, spotkania autorskie i lekcje biblioteczne. Posiadamy także bogaty zbiór czasopism polskich i zagranicznych.

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego.

2. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i pracownicy naszej szkoły.

3. Czytelnik może wypożyczyć książki i czasopisma wyłącznie na swoją kartę biblioteczną.

4. Uczeń może jednorazowo wypożyczyć 4 książki i 2 czasopisma.

5. W książkach nie wolno podkreślać, robić notatek, zaginać kartek.

6. Literatura piękna i lektury wypożyczane są na miesiąc; czasopisma na 3 dni; podręczniki i książki popularnonaukowe według terminu uzgodnionego z uczniem. Po upływie terminu uczeń może prosić o prolongatę.

7. Z księgozbioru podręcznego uczniowie korzystają w czytelni.

8. Za zwłokę w zwrocie książek czytelnik zapłaci karę, która w całości jest przeznaczona na powiększenie księgozbioru biblioteki szkolnej.

9. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zniszczoną bądź zgubioną książkę. Powinien odkupić ten sam tytuł lub inną wskazaną książkę przez bibliotekarza.

10. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

11. W bibliotece uczniowie powinni dbać o zachowanie ciszy i porządku.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM

INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Czytelnia multimedialna Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie udostępnia uczniom i pracownikom szkoły stanowiska  komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę w celach edukacyjnych.

2. Na pracę przy komputerze wyraża zgodę bibliotekarz.

3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować 2 osoby.

4. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.

5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno natomiast instalować innych programów i dokonywać zmian w istniejących oprogramowaniach.

6. Wyszukane informacje, referaty na lekcje mogą być wydrukowane za zgodą bibliotekarza.

7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

8. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.

9. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków. Okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni (wymagane jest również obuwie zmienne).

10. W przypadku nieprzestrzegania  postanowień niniejszego regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

11. Niestosowanie się do regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece.

Wpisz szukaną frazę

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

potwierdza, że IV Liceum Ogólnokształcące

im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie

jest wśród 200 najlepszych liceów

w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu

Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017".

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości