2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 warsztaty dz-1/2 BS 3
warsztaty m-2/2 JC 23
r_wos PA 5 religia KL eko r_historia KI 4 j. ang. w pr-1/6 #2k1 31
j. ang. w pr-2/6 #2k2 35
j. ang. w pr-3/6 #2k3 36
j. ang. w pr-4/6 #2k4 33
j. ang. w pr-5/6 #2k5 21b
j. ang. w pr-6/6 #2k6 31a
2 8:50- 9:35 j.niemiecki-1/6 #2n1 15
j.niemiecki-2/6 #2n2 37
j.francuski-3/6 #2f1 21b
j.francuski-4/6 #2f2 22
j.rosyjski-5/6 #2r1 30
j.rosyjski-6/6 #2r2 30a
u_przyroda SB 20 j. angielski-1/6 #2p1 31
j. angielski-2/6 #2p2 35
j. angielski-3/6 #2p3 36
j. angielski-4/6 #2p4 33
j. angielski-5/6 #2p5 21b
j. angielski-6/6 #2p6 31a
r_historia KI 4 r_j.polski BS 3
3 9:40-10:25 r_j.polski BS 3 j. angielski-1/6 #2p1 31
j. angielski-2/6 #2p2 35
j. angielski-3/6 #2p3 36
j. angielski-4/6 #2p4 33
j. angielski-5/6 #2p5 21b
j. angielski-6/6 #2p6 31a
j. polski BS 3 r_j.polski BS 3 u_przyroda SB 20
4 10:40-11:25 wf-Ch #2Y1 gim3
wf-Dz AG gim2
wf-Ch #2Y1 gim1
wf-Dz AG gim3
j. polski BS 3 r_j.polski BS 3 j. polski BS 3
5 11:30-12:15 r_wos PA 5 matematyka ZZ 26 r_wos PA 5 r_j.polski BS 3 j. polski BS 4
6 12:35-13:20 matematyka ZZ 26 r_historia KI 4 r_historia KI 4 j. angielski-1/6 #2p1 31
j. angielski-2/6 #2p2 35
j. angielski-3/6 #2p3 36
j. angielski-4/6 #2p4 33
j. angielski-5/6 #2p5 13
j. angielski-6/6 #2p6 31a
wf-Ch #2Y1 gim1
wf-Dz AG gim2
7 13:25-14:10 matematyka ZZ 26   r_j.polski BS 3 j.niemiecki-1/6 #2n1 15
j.niemiecki-2/6 #2n2 37
j.francuski-3/6 #2f1 21b
j.francuski-4/6 #2f2 22
j.rosyjski-5/6 #2r1 30
j.rosyjski-6/6 #2r2 30a
 
8 14:15-15:00 religia KL 13   zaj. wych. BS 3    
Obowiązuje od: 29.04.2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 25.04.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum