Erasmus+

W Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie w latach 2016- 2019 będzie realizowany projekt Erasmus+. W działaniu bierze udział 5 państw : Polska, Estonia, Finlandia, Włochy i Łotwa. Tytuł projektu brzmi: „Environmentally friendly Cranberries and Innovative Tablets’’. Dotyczy on połączenia używania urządzeń i narzędzi elektronicznych: tabletów, telefonów komórkowych, aplikacji, e-maili, ze światem natury , aby nowoczesne technologie pomagały w uczeniu się, rozwiązywaniu istotnych, ciekawych problemów w matematyce, biologii, geografii, literaturze i innych przedmiotach, które stwarzają trudności i stawiają wyzwania. Celem projektu jest znalezienie sposobów na ułatwienie procesu uczenia się i lepsze zrozumienie świata za pomocą codziennie używanych urządzeń elektronicznych.