BIBLIOTEKA

Biblioteka oraz Internetowe Centrum Informacji  Multimedialnej

zaprasza czytelników

od poniedziałku do piątku

w godzinach  730 – 1500

biblioteka@lopiaseczno.waw.pl

Biblioteka szkolna mieści się na parterze gmachu Liceum i dzieli się na trzy działy:

 1. Wypożyczalnia z księgozbiorem,
 2. Czytelnia multimedialna,
 3. Dział lektur

W bibliotece  posiadamy księgozbiór, liczący ponad 25.000 woluminów, dostosowanych do programu  nauczania oraz potrzeb i zainteresowań czytelników. Dzięki współpracy z Radą Rodziców systematycznie wzbogacamy księgozbiór o nowe pozycje z różnych dziedzin nauki. Nowości książkowe wywieszamy na tablicy w bibliotece.

Biblioteka nie posiada tradycyjnych katalogów, ponieważ od 1997r. jest w pełni skomputeryzowana (program MOL NET+). Katalog komputerowy udostępniono  w sieci szkolnej na stanowiskach komputerowych w bibliotece i czytelni. Pozwala on na szybkie i łatwe znalezienie potrzebnych pozycji książkowych.

Uczniowie mogą zalogować się na swoim koncie, sprawdzić, które książki wypożyczyli i  jaki jest ich  termin zwrotu. Poprzez katalog mogą także zamówić potrzebną pozycję. Nasi licealiści posiadają identyfikatory niezbędne przy wypożyczaniu książek.  Rejestracja wypożyczeń i zwrotów odbywa się przy pomocy czytnika kodów paskowych.

Liczny księgozbiór biblioteki szkolnej obejmuje literaturę piękną, powieści obyczajowe,  historyczne i przygodowe. Bogate są również działy popularyzujące wiedzę w zakresie: historii, sztuki, biologii z ekologią, literatury, filozofii, psychologii, geografii.

W czytelni odbywają się spotkania kółka szachowego, warsztaty z zaproszonymi wykładowcami oraz konkursy, spotkania autorskie i lekcje biblioteczne. Posiadamy także bogaty zbiór czasopism polskich i zagranicznych.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego.
 2. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i pracownicy naszej szkoły.
 3. Czytelnik może wypożyczyć książki i czasopisma wyłącznie na swoją kartę biblioteczną.
 4. Uczeń może jednorazowo wypożyczyć 4 książki i 2 czasopisma.
 5. W książkach nie wolno podkreślać, robić notatek, zaginać kartek.
 6. Literatura piękna i lektury wypożyczane są na miesiąc; czasopisma na 3 dni; podręczniki i książki popularnonaukowe według terminu uzgodnionego z uczniem. Po upływie terminu uczeń może prosić o prolongatę.
 7. Z księgozbioru podręcznego uczniowie korzystają w czytelni.
 8. Za zwłokę w zwrocie książek czytelnik zapłaci karę, która w całości jest przeznaczona na powiększenie księgozbioru biblioteki szkolnej.
 9. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zniszczoną bądź zgubioną książkę. Powinien odkupić ten sam tytuł lub inną wskazaną książkę przez bibliotekarza.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 11. W bibliotece uczniowie powinni dbać o zachowanie ciszy i porządku.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Czytelnia multimedialna Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie udostępnia uczniom i pracownikom szkoły stanowiska  komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę w celach edukacyjnych.
 2. Na pracę przy komputerze wyraża zgodę bibliotekarz.
 3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować 2 osoby.
 4. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno natomiast instalować innych programów i dokonywać zmian w istniejących oprogramowaniach.
 6. Wyszukane informacje, referaty na lekcje mogą być wydrukowane za zgodą bibliotekarza.
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 8. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 9. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków. Okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni (wymagane jest również obuwie zmienne).
 10. W przypadku nieprzestrzegania  postanowień niniejszego regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 11. Niestosowanie się do regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece.

Anatol Taras „Anatomia Nienawiści. Stosunki polsko-rosyjskie XVIII-XX w.”

Pierwszym impulsem do sięgnięcia po „Anatomię nienawiści” było białuruskie pochodzenie autora. Ciekawość tego, co może zaprezentować pisarz z odizolowanego politycznie kraju wzięła górę nad strachem spowodowanym sporą objętością książki. Po zakończonej lekturze mogę stwierdzić jasno: warto było poświęcić nieco czasu.
„Anatomia nienawiści” jest książką historyczną opowiadającą o stosunkach polsko-rosyjskich od początku XVIII wieku do końca II wojny światowej. Jest to także książka o Białorusi i Białorusinach, tak często w opracowaniach pomijanych.

Na początku spodziewałem się, że będzie to jedna z wielu książek historycznych, przy których będę wypisywał w zeszyciku kolejne ważne wydarzenia i postaci; tym razem musiałem się zmierzyć z czymś niespotykanym. Autor krytykuje politykę Rosji (czy ZSRR), zarówno tą prowadzoną w przeszłości jak i obecnie. Widać w tekście tą otwartą wrogość, jednak obrywa się obydwu stronom – polski rząd sanacyjny zostaje skrytykowany (zresztą słusznie) za prowadzenie obozu dla więźniów politycznych w Berezie Kartuskiej i parę innych.
Szczególnie w części poświęconej XX wiekowi widać jak bardzo Białorusini byli pokrzywdzeni przez imperialistyczną Rosję, stanowiąc kartę przetargową lub bufor, czy źródło „mięsa armatniego” na froncie albo po prostu siłę roboczą w obozach. Okazuje się także, że Wilno jest bliskie nie tylko Polakom i Litwinom, lecz także Białorusinom. Po przeczytaniu kolejnych stron, widać jakim kunsztem (albo raczej cynizmem) propagandowym posługiwał się Związek Radziecki. Z książki można też się dowiedzieć o tym jak współcześnie wygląda nauka historii w Rosji i Białorusi, wszystko to okraszone pieczołowicie zredagowanymi przypisami redaktora. W rezultacie otrzymujemy książkę o historii, kulturze i polityce.

Książkę jak najbardziej polecam z wielu powodów: po pierwsze jest to świetna i zapadająca w pamięć powtórka przed maturą; po drugie: krytyczne spojrzenie na historię Polski (moim zdaniem znacznie przejrzyściej ukazane niż np. u Normana Daviesa) pozwoli uzupełnić ubytki spowodowane jednostronną analizą źródeł wielu polskich autorów. I na koniec dla mnie najważniejsze: „Anatomia nienawiści” stanowi swego rodzaju portret walczących o własną, narodową kulturę Białorusinów, co w kontekście coraz silniejszych ruchów niepodległościowych i nieśmiałych kroków Łukaszenki w stronę wsparcia rodzimej kultury i wyjścia z izolacji może się okazać przydatnym kawałkiem wiedzy, pozwolającym na zrozumienie społeczeństwa białoruskiego, o którym z mass mediów i podręczników szkolnych nie dowiemy się tak naprawdę nic.

Przemek

„Recta Dilectio”

Serce mocniej przyśpiesza,

gdy reszta mnie zamiera

Moje zmysły nikną

nad tą przepaścią ukrytą.

Widzę płomyk nadziei

w twym dzisiejszym wcieleniu.

Ono jak grzmot teraz huczy

wśród porannej wiosennej ciszy,

to serce otrute

to, niewinnej Psyche.

Uczucia wciąż się bezwstydnie tłoczą,

lecz bledną

przy tym blasku rumieniącego się kwiatu.

Ten blask

najjaśniejszy z milionów na niebie,

Gdy wybrany tylko ten jeden.

Te sekundy z dzisiaj

jakby w ryzach pamięci,

 ukazane tylko te w zielonym odcieniu

i gdyby świat się skończył,

Kwiat niewinnie

lecz pięknie,

zaraz znów się rozwinie

powoli bez wody –

Mała pustynia tętniąca bezdusznie.

Do Tej Jedynej..

Przyznam, że zaskoczyłaś mnie, pytając czy Cię kocham…
Dotychczas wystarczyło Tobie kilka wyrecytowanych wierszy czy wyśpiewanych melodii
Teraz pytasz… wiesz o mnie wszystko…
Próbuję odpowiedzieć. Wiem, że chcesz czegoś więcej…
W mojej pamięci, chwile spędzone u boku innej.
To pociągające uczucie by zacząć coś na nowo…
Tęskniłem, choć nie wiedziałem dlaczego.
Wracałem, by raz jeszcze upoić się Twą wonią.
Tajemny zapach Twojego istnienia, tyle pytań bez odpowiedzi…
Ośmielam się pytać-Ty milczysz. Nie chcesz osądzać.
Słyszałem że umarłaś…Ty zamykasz oczy,
Wskazujesz na serce… To tam czekałaś ukryta!
Zrozumiałem. Nie jestem pierwszym zakochanym w Tobie!
Ilu ich było? Cisza…może ty w niej liczysz?
Zasypiasz. Widzisz ich wszystkich
Gdzie w tle wiele krwi, płaczu, huku, krzyży…
Budzisz się inna, spokojna, wolna, nie mogąca zapomnieć…
Przyszłość niepewna. Twoje słowa tylko odbijają się echem
Czy kochasz…
Antoni Sosnowski

Perspektywa

Pogrążeni we śnie, nie własnych zasług.
Przekonani  o prawdziwości niezrozumiałych frazesów.
Obchodzący obłudnie rocznice świąt – chwalebnych czynów historii.
Miłujący czynami, gestami nie dotykającymi serca.
Znający dobrze to, co kryje się za datą tamtego stulecia.
Nauczeni pojęć pozbawionych tchnienia życia w niewoli.
Zaskoczeni radością, wzbudzoną przez dźwięk rozerwanych łańcuchów.
Szanujący bohaterów, spoglądających z zakurzonych obrazów.
Odczuwający dreszcz, gdy przyjdzie wspólnie nucić: ,,póki my żyjemy”.
Mówiący: przecież zawsze była niepodległa.
Antoni Sosnowski