List otwarty nauczycieli bibliotekarzy do Rodziców